Bursa, Kurse dhe Trajnime

Shkollë ndërkombëtare verore

  Universiteti i Grazit, Austri ogranizon shkollën ndërkombëtare verore Seggau 2017 me temë: “Përkufizime Radikale: Shteti – Shoqëria – Feja”. Kjo shkollë do të ogranizohet nga data 2-15 Qershor 2017. Shkolla Verore Seggau Graz International është projektuar për një orientim ndërkombëtarë, studentë të motivuar nga të gjitha disiplinat, të cilët …

Lexo më shumë

Trajnim Evropian për personat që mbështesin EVS

  Trajnim:  SOHO – Trajnim Evropian për personat që mbështesin EVS Datat 09 – 13 Maj 2017 Vendi: Letoni Pjesëmarrja: Lejohen të marrin pjesë maksimumi 30 persona të cilët vijnë nga: Austria, Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Latvia, Liteshtein, Malta, Hollanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Federata Ruse, …

Lexo më shumë

Thirrje për aplikantë në projektin “Train 2017”

Këshilli Gjerman, për Mardhëniet Internacionale (KGJMI). Afati i fundit për aplikim: 13 Shkurt 2017 E hapur për: Grupet e ekspertëve hulumtues nga Shqipëria, Bosnia Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga organizatorët.   Përshkrimi: Këshilli Gjerman për marrdhëniet me jashtë  bën thirrje …

Lexo më shumë

Sesioni 32 dhe 33 i Kongresit në Strasburg.

Afati i fundit: 10 Janar 2017. E hapur për: Të rinjë,qytetarë të shteteve anëtare të  Këshillit Europian. Bursa: Përfshin kostot e udhëtimit dhe jetesës.   Përshkrimi: Kongresi i autoriteteve lokale dhe rajonale i Këshillit të Europës fton një pjesëmarrës për cdo shtet që është anëtar i Këshillit të Europës, në sesionet 32 dhe 33 …

Lexo më shumë