Home / Çfarë është?

Çfarë është?

 

Qendra Youth Act, nga shkurti 2015 ka licensën nga European Youth Card Association (EYCA) për të administruar, si operatore e vetme në Shqipëri, Kartën Rinore Evropiane, në formatin klasik Kartë Rinore dhe formatin e bashkë-brenduar Kartë Studentore dhe Rinore.

Karta Rinore Europiane është një mjet ndërkomëtar që fuqizon të rinjtë duke ofruar zbritje në 36 vende të Evropës, përfshirë dhe Shqipërinë, në këta sektorë: kulturë, akomodim, udhëtim, argëtim, trajnime e studime, sektorin shëndetësor, sektorin bankar, në turizëm, telekomunikacion dhe internet, sport, shopping, etj.. Të rinjve shqiptarë u ofrohen të njëjtat përfitime si bashkëmoshatarëve të tyre në Evropë e më gjerë. Në total janë rreth 7 milion kartëmbajtës dhe mbi 60.000 biznese që ofrojnë zbritje në Evropë, ndërsa në Shqipëri janë rreth 12.000 kartëmbajtës dhe 150 biznese që ofrojnë zbritje në sektorë të ndryshëm. 

Funksioni i dytë i kësaj karte është gjenerimi i informacionit falas nëpërmjet kodit të saj unik (password elektrinik dhe user name) për: bursa studimore në Evropë, mobilitet studentor, për programe trajnimi, shkëmbimi, workshope, konkurse ndërkombëtare, punë vullnetare, etj.. Ky informacion i përditësuar mundësohet falë anëtarësimeve të Youth Act në European Youth Information and Conculting Agency në Luksemburg (Prill 2015), European Youth Card Association në Bruksel (Shkurt 2015), dhe në European Volunteer Service, EVS (Janar 2016).

Mosha që përfiton Kartën Rinore Evropiane në Shqipëri është 14-30 vjeç dhe zbritjet që ofrojnë bizneset dhe institucionet publike partnere janë 10% – 100% (shërbime falas për antarët).

Kliko këtu për të parë të gjitha zbritjet në Shqipëri. 

1 logo | 36 shtete | 60 000 zbritje në gjithë Evropën | më shumë se 7 milion kartë-mbajtës!