Home / EYCA

EYCA

European Youth Card Association (EYCA ) është një organizatë jofotimprirëse, përfaqesuese e 41 organizatave në 38 shtete rreth Evropës, të cilët i janë përkushtuar  promovimit të lëvizjes dhe inkurajimit të pjesëmarrjes aktive të më shumë se 6 milion të rinjsh evropianë, anëtarë të Kartës Rinore Evropiane.

EYCA ka një organizatë anëtare në çdo shtet/ rajon ku përfaqësohet, të cilat promovojnë kartën rinore dhe mundësojnë avantazhe të reja në fusha si: kultura, lëvizja, turizmi, shërbime dhe produkte.

EYCA u themelua më 1987 dhe ka selinë qendrore në Belgjikë (Bruksel).

EYCA:

  1. Promovon lëvizjen e të rinjve, duke i ofruar benefite në transport, akomodim dhe shërbime të tjera të udhëtimit.
  2. Mundëson informacion në lidhje me të rinjtë përmes shumë kanaleve të komunikimit që i mundësohen anëtarëve të saj- website-e, revista, newsletters, lista të zbritjes së çmimeve, grupe në median sociale, si kombëtare, ashtu edhe rajonale
  3. Inkurajon pjesëmarrjen e të rinjve: duke organizuar dhe promovuar projekte, programe shkëmbimi, fushata, konkurse dhe evente të tjera drejtuar të rinjve.

Lexoni më tepër mbi historinë, strukturën dhe objektivat e EYCA-s këtu: www.eyca.org.