Home / EYCA

EYCA

European Youth Card Association (EYCA) është themeluar në vitin 1987 me qendër në Bruksel, Belgjikë. Ajo është një organizatë jo fitimprurëse që përfaqëson një rrjet prej 41 organizata degë të saj në 36 vende të Evropës, me mbi 7 milionë të rinj kartëmbajtës.  Organizata anëtare administron kartën rinore dhe i ofron të rinjve përfitime në fushat e lëvizshmërisë, akomodimit, kulturës si dhe zbritje të vlerës në shërbime dhe produkte.

EYCA gjithashtu vepron në partneritet me Komisionin Evropian, Këshillin e Evropës, Euro Desk dhe European Youth Forum.

Çfarë ofron:

  1. Promovon lëvizjen e të rinjve, duke i ofruar benefite në transport, akomodim dhe shërbime të tjera të udhëtimit.
  2. Mundëson informacion në lidhje me të rinjtë përmes shumë kanaleve të komunikimit që i mundësohen anëtarëve të saj- website-e, revista, newsletters, lista të zbritjes së çmimeve, grupe në median sociale, si kombëtare, ashtu edhe rajonale.
  3. Inkurajon pjesëmarrjen e të rinjve: duke organizuar dhe promovuar projekte, programe shkëmbimi, fushata, konkurse dhe evente të tjera drejtuar të rinjve.

Lexoni më tepër mbi historinë, strukturën dhe objektivat e EYCA-s këtu: www.eyca.org.