Bursa, Kurse dhe Trajnime

Sesioni 32 dhe 33 i Kongresit në Strasburg.

Afati i fundit: 10 Janar 2017. E hapur për: Të rinjë,qytetarë të shteteve anëtare të  Këshillit Europian. Bursa: Përfshin kostot e udhëtimit dhe jetesës.   Përshkrimi: Kongresi i autoriteteve lokale dhe rajonale i Këshillit të Europës fton një pjesëmarrës për cdo shtet që është anëtar i Këshillit të Europës, në sesionet 32 dhe 33 …

Lexo më shumë

Qeveria jep 1800 bursa për studentët. Kriteret e përfitimit.

VENDIM  PËR  PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 112, të ligjit nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin …

Lexo më shumë

Trajnim. Fuqia e të mësuarit joformal, Portugali

Datat: 5-10 Prill 2017 Afati i fundit për të aplikuar: 29 Janar 2017 Vendodhja: Janeiro de Cima- Fundao,Portugali Kursi pranon vetëm 30 praktikantë nga të rinjtë Erasmus+ Programe Aktive ne këto vende: Federata Ruse Ballkani Perëndimor Vende partnere në Lindje   Zhvillimin e impaktit të të mësuarit jo-formal, principet dhe …

Lexo më shumë

Shkëmbim rinor: Sill ndryshimin

  Datat: 6 – 15 Shkurt 2017 Vendodhja: Ohër, Maqedoni Lejohen të marrin pjesë: 2 pjesëmarrës të cilët vijnë nga Greqia, përfshirë këtu dhe 41 pjesëmarrës  nga: Serbia, Rumania, Maqedonia, Mbretëria e Bashkuar, Kosova, Shqipëria dhe Turqia. Afati i fundit i aplikimit: 3 Shkurt 2017 Programi i shkëmbimit për të rinjtë synon të sjellë sa …

Lexo më shumë