Bursa, Kurse dhe Trajnime

Bursa në Universitetin Eberswalde, Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani për vitin akademik 2017-2018. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Eberswalde, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e nivelit Bachelor dhe Master të UT-ës. Afati për …

Lexo më shumë

Trajnim në Portugali

  PBA: Bëni lëvizje IV Data: 12-17 Shtator 2017 Vendi: Vila da Marmeleira, Portugali Pranohen: 40 pjesëmarrës Afati i fundit për të aplikuar: 30 Maj 2017 Një seminar për të bërë kontakte e bashkë-organizuar nga NA BEFR dhe PT, dhe e bashkëfinacuar nga NA për të promovuar partneritete dhe zhvilluar Shkëmbime …

Lexo më shumë

Bursa në Universitetin Teknologjik të Bialystok, Poloni

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik të Bialystok, Poloni, për semestrin e parë të vitit akademik 2017/2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime Nivelet e mobilitetit për studentët: …

Lexo më shumë

Forum Rinor në Varshavë

  Afati i fundit për të aplikuar: 12 Prill 2017 E hapur për: të gjithë të rinjtë dhe punonjësit e rinj Kostot: të gjitha shpenzimet të paguara Përshkrimi Rreth 300 pjesëmarrës — ku përfshihen liderë, punonjës të rinj dhe krijues të politikave rinore nga Partneriteti Lindor dhe 33 vendet Evropiane të përfshira në Programin …

Lexo më shumë