Bursa, Kurse dhe Trajnime

Trajnim profesional 1 ditor me temë: “Vetëbesimi dhe Suksesi”

Trajnim profesional 1 ditor me temë: “Vetëbesimi dhe Suksesi” Pikat kryesore të trajnimit: -Çfarë është Vetëbesimi? -Sa punojmë ne për përmirësimin e vetvetes ! -Vetëbesimi,elementi kryesor për zhvillimin personal & profesional -Mënyra të vërtetuara shkencërisht nga psikologë,për të rritur Vetëbesimin ! -Formula e Suksesit ! Zhvillimi: E shtunë më 24.02.2018 …

Lexo më shumë

Bursa në Universitetin e Graz-it në Austri

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Graz-it, në kuadër të programit Erasmus +, për studentët e UT-së për studime, për …

Lexo më shumë

Trajnim 1 Ditor FALAS me temë: “Psikologjia e shitjes”

Trajnim 1 Ditor FALAS me temë: “Psikologjia e shitjes” Zhvillimi: E premte më 16.02.2018 ora 14.00 Vendi i zhvillimit: IRISOFT EDUCATION Përshkrimi: Suksesi nuk është i rastësishëm, as dështimi nuk është një rastësi. Ato janë të parashikueshëm! Shitja nuk është teknikë, por ajo është emocion! Të interesuarit për informacion shtesë …

Lexo më shumë

Trajnim 1 Ditor: “Njohja dhe mbrojtja e të drejtave ligjore gjatë marrëdhënies së punës”

Zhvillimi: E shtunë më 10.02.2018 ora 12.00 Vendi i zhvillimit: IRISOFT EDUCATION Tematikat që do trajtohen: Marëdhënia e punës dhe mbrojtja ligjore e saj. Lindja e marrëdhënies së punës, dokumentacioni që ligjëron fillimin e marëdhënies së punës Marrëdhënia ligjore midis Punëdhënës-Punëmarrës Detyrimet e punëdhënësit ndaj punëmarrësit dhe anasjelltas Puna me …

Lexo më shumë

Kampet e demokracisë vendore – Apliko tani!

Dëshironi të bëheni qytetar aktiv apo aktivist i shoqërisë civile?! Keni një ide inovatore që synon të përmirësojë qeverisjen lokale, të rrisë transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve publike, promovojë dhe mbështesë përfshirjen e të rinjve dhe të rejave në vendimmarrje si dhe të nxisë politika më të mira vendore në …

Lexo më shumë