Bursa, Kurse dhe Trajnime

Trajnim praktik 1 ditor me temë: “Menaxhimi dhe Koordinimi i Suksesshëm i Zyrës”

Trajnim praktik 1 ditor me temë: “Menaxhimi dhe Koordinimi i Suksesshëm i Zyrës” Përshkrimi: Menaxhimi i zyrës është shumë i rëndësishëm në standartizimin e shumë kompanive dhe institucioneve për të rritur efiçencën dhe koordinimin e punëve administrative dhe atyre me karakter operacional. Në shumë kompani dhe institucione preferohet që punonjësit …

Lexo më shumë

Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019. Llojet e …

Lexo më shumë

Bursa për studentët në Universitetin e Luksemburgut

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut për vitin akademik 2018-2019. Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e studentëve për studime; Kohëzgjatja e bursave: – Master (5 muaj); Fushat e studimit: – Financë; – …

Lexo më shumë

Trajnim praktik 1 ditor me temë: “Kontabiliteti në praktikë, problematikat dhe zgjidhjet”

Trajnim praktik 1 ditor me temë: “Kontabiliteti në praktikë, problematikat dhe zgjidhjet” Përshkrimi: Shumë kompani kanë problematika të mëdha në mënyren e strukturimit dhe organizimit të financës duke u bërë jorrallëherë pre e gjobave nga inspektime të caktuara. Mungesa e një sistemi të konceptuar sipas standarteve për një mirëfunksionim të …

Lexo më shumë