Bursa, Kurse dhe Trajnime

Bursa në Universitetin e Pavias, në Itali

  Afati për aplikim:16 Mars 2017  Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në Universitetin e Pavias, në Itali, për vitin akademik 2017-2018 Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, Itali. Llojet …

Lexo më shumë

Bursa në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi

  Afati për aplikim: 02 Mars 2017 Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Stafin Akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi për semestrin e II-të të vitit akademik 2016-2017 Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për …

Lexo më shumë

Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali

Afati për aplikim: 31 Mars 2017 Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin akademik në Universitetin e Bolonjës, Itali Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës …

Lexo më shumë

Trajnim për të rinjtë në Tiranë

Trajnim: Teatri si një mjet në punën e të rinjve, Tiranë 28 Mars – 1 Prill 2017 | Tiranë, Shqipëri I hapur për pjesëmarrës nga: Shqipëria, Austria, Belgjika, Gjermania, Kosova, Maqedonia, Republika Jugosllave, Portugalia, Serbia Afati i fundit për të aplikuar : 5 Mars 2017 Data e përzgjedhjes së pjesëmarrësve: 6 Mars …

Lexo më shumë