Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim 1 ditor: “Menaxhimi i flukseve të punëve drejt prioriteteve” | Tiranë

Trajnim 1 ditor: “Menaxhimi i flukseve të punëve drejt prioriteteve” | Tiranë


Tema: Menaxhimi i flukseve të punëve drejt prioriteteve

Zhvillimi: E shtunë më 09.12.2017 ora 10.00
Kohëzgjatja: 3 orë
Vendi i zhvillimit: IRISOFT EDUCATION
Certifikimi : Certifikatë e licensuar dhe akredituar

Përshkrimi:

Punonjësit në kompanitë shqiptare kanë mbi ngarkesa të mëdha të cilat një pjese vijnë nga keqorganizimi i brendshëm dhe po aq nga mosnjohja e metodologjive të menaxhimit të duhur individual të tyre.
Në këto raste pavarësisht rrallësisë dhe shpeshtësisë së mbingarkesave dhe flukseve, ekzistojnë menyra, formula, metodologji dhe mjete në varësi të kompanive, për të dalluar prioritetet dhe menaxhuar në menyrën e duhur punët e përditshme për një efiçencë më të lartë.
Trajnimi përmban trajtesa me shembuj nga përvoja të suksesshme praktike dhe reale, të përqëndrimit tek punët e rëndësishme pa lënë mënjanë punët e tjera si dhe sesi ndërtohet një sistem skematik dhe hierarkik rëndësie për të arritur rezultate të larta dhe produktivitet maksimal.
Trajnimi parashikon orientim konkret dhe këshillim të specializuar profesional sesi të analizohen detyrat dhe përgjegjësitë në raport me kohën dhe sesi të balancohen dhe trajtohen sipas rëndësisë që kanë në forma e menyra strategjike, praktike, inteligjente dhe operative.

Të interesuarit për një informacion të detajuar dhe konfirmimin e pjesëmarrjes janë të lutur të kontaktojnë në:

Email: [email protected]
Cel: 0662888893