Home / Pajisuni me Kartën Rinore Evropiane

Pajisuni me Kartën Rinore Evropiane

Mund të pajiseni me kartën në mënyrat e mëposhtme:

1. Aplikoni online.

2. Vizitoni zyrat qendrore të Qendrës YouthAct dhe Kartës Rinore Evropiane (Rruga Frang Bardhi, Selitë 1019 Tirana. HARTA) dhe merrni Kartën Rinore Evropiane në moment, duke pasur me vete:

  • Një foto të kohëve të fundit
  • Një mjet identifikues

3. Të gjithë të rinjtë të cilët janë të interesuar të pajisen me Kartën Rinore Evropiane, por nuk kanë mundësinë të paraqiten pranë zyrave tona, karta i’u dërgohet me anë të postës kundrejt një pagese prej 100 lekësh shtesë. (Totali pagesës 800 lekë për kartë).

  • Aplikoni online ketu.
  • Pagesa mund te behet nepermejet bankes ne kete numer llogarie:

BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE  (Abi Bank)

Emri i llogarisë: Qendra Youth Act

Llogaria:  002430615

IBAN: AL81210110290000000002430615 ( përdoret kur pagesa bëhet nga bankë tjetër)

Adresa: Rruga e Kosovarëve, Nr 41. Tiranë.

Shenim: Mos haroni! Adresa juaj duhet të jetë e saktë!