Home / Njoftime dhe Aktivitete / Tirana FLET! Takim i Hapur ,28 Qershor 11:00–13:00 tek Qendra Rinore Tiranës

Tirana FLET! Takim i Hapur ,28 Qershor 11:00–13:00 tek Qendra Rinore Tiranës

tirana flet

Tirana FLet! – është një iniciativë e ndërmarrë nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në partneritet me Bashkinë e Tiranës, mbështetetur nga Leviz Albania.

Kjo iniciativë synon të krijojë një realitet të ri të organizimeve komunitare, duke përafruar një dinamikë publike që fuqizon qytetarët në qeverisje. Nga njëra anë, nisma propozon një kulturë qeverisëse ndryshe që shkon drejt qytetarit dhe, nga ana tjetër kërkon një qytetari aktive dhe gatishmëri për kontribute nga vetë qytetarët.

Në kuadër të kësaj iniciative, IDM organizon takimin e hapur Tirana FLET! për të prezantuar dhe ndarë me pjesëmarrësit një alternativë dhe vizion qeverisës ndryshe, ku institucionet vendore dhe qytetarët janë partnerë në një qeverisje që sjell ndryshim në cilësinë e jetës.

Takimi i drejtohet të rinjve, studentëve të shkencave sociale dhe politike, apo shoqërore dhe më gjerë, shoqatave të të rinjve, organizatave të ndryshme të shoqërisë civile të tilla si shoqata të grave, ambientale, ato që promovojnë demokracinë dhe të tjera, aktivistë të shoqërisë civile, partnerë të asociuar të IDM si dhe grupe qytetare të interesuar për të qenë vetë ata subjekt i ndryshimit.
Per te mesuar me shume rreth strukturave komunitare dhe se si mund te angazhoheni mund te lexoni. http://idmalbania.org/?p=7246.

Janë të ftuar të marrin pjesë gjithashtu stafi i Bashkisë Tiranë, në nivele drejtuese dhe specialistë, anëtarët e këshillit bashkiak, administratorët e njësive administrative dhe përfaqësues të institucioneve të tjera publike si bashkëaktorë të alternativës ndryshe të qeverisjes.

Të gjithë jemi aktorë të mundshëm të partneritetit për ndryshim!
Kjo iniciativë synon të krijojë një realitet të ri të organizimeve komunitare, duke përafruar një dinamikë publike që fuqizon qytetarët në qeverisje. Nga njëra anë, nisma propozon një kulturë qeverisëse ndryshe që shkon drejt qytetarit dhe, nga ana tjetër kërkon një qytetari aktive dhe gadishmëri për kontribute nga vetë qytetarët.
Në kuadër të kësaj iniciative, IDM organizon takimin e hapur Tirana FLET! për të prezantuar dhe ndarë me pjesëmarrësit një alternativë dhe vizion qeverisës ndryshe, ku institucionet vendore dhe qytetarët janë partnerë në një qeverisje që sjell ndryshim në cilësinë e jetës.
Takimi i drejtohet të rinjve, studentëve të shkencave sociale dhe politike, apo shoqërore dhe më gjerë, shoqatave të të rinjve, organizatave të ndryshme të shoqërisë civile të tilla si shoqata të grave, ambientale, ato që promovojnë demokracinë dhe të tjera, aktivistë të shoqërisë civile, partnerë të asociuar të IDM si dhe grupe qytetare të interesuar për të qenë vetë ata subjekt i ndryshimit.
Janë të ftuar të marrin pjesë gjithashtu stafi i Bashkisë Tiranë, në nivele drejtuese dhe specialistë, anëtarët e Këshillit Bashkiak, administratorët e njësive administrative dhe përfaqësues të institucioneve të tjera publike si bashkëaktorë të alternativës ndryshe të qeverisjes.

Të gjithë jemi aktorë të mundshëm të partneritetit për ndryshim!