Home / Histori Suksesi / Shkolla e Advokasisë për të Rinjtë mbi Shëndetin dhe Mirëqenien | Londër, Angli

Shkolla e Advokasisë për të Rinjtë mbi Shëndetin dhe Mirëqenien | Londër, Angli

25 të rinj nga shtete të ndryshme të Evropës përfshirë dhe anëtar të Kartës Rinore nga Shqipëria morën pjesë në Shkollën e Advokasisë për të Rinjtë mbi Shëndetin dhe Mirëqenien, i cili u organizua në Londër nga data 4-8 Qershor 2023.
Gjatë 5 ditëve të rinjtë diskutuan mbi shëndetin, mirëqënien si dhe përgatitën një dokument politikash drejtuar institucioneve Europiane sipas nevojave të secilit vend të përfaqësuar.
Gjithashtu mësuan më shumë rreth politikave, praktikave të mira, dhe angazhimit që kanë institucionet për temën e shëndetit në nivel kombëtar dhe Europian.
Ky aktivitet u realizua nga Organizata Rinore e Shëndetit ku Qendra Youth Act është partner.