Home / Njoftime dhe Aktivitete / Thirrje për pjesëmarrës, Seminar – “Potenciali i punës së të rinjve për të rritur punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve”

Thirrje për pjesëmarrës, Seminar – “Potenciali i punës së të rinjve për të rritur punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve”

Seminar i organizuar nga SALTO South East Europe Resource Centre 

Datat: 6-10 Dhjetor 2021 | Tiranë, Shqipëri

Afati i fundit për të aplikuar: 10 Nëntor 2021

Data e përzgjedhjes: 16 Nëntor 2021

Seminari fokusohet në rolin e punës së të rinjve për të kontribuar në pjesëmarrjen kuptimplotë të të rinjve në botën e punës dhe përmirësimin e perspektivave të tyre të përgjithshme për rritjen personale dhe profesionale. 

Objektivat e seminarit:

  • Për të eksploruar konceptet dhe kornizat përkatëse të lidhura me temën, në veçanti “EntreComp”, kuadri i kompetencave të sipërmarrjes së Bashkimit Evropian dhe roli i punës së të rinjve në të;
  • Për të zbuluar potencialin dhe për të zbërthyer dilemat e punësimit dhe sipërmarrjes së të rinjve në kontekstet lokale të pjesëmarrësve;

  • Për të shkëmbyer praktikat e mira të punës me të rinjtë duke rritur punësueshmërinë dhe sipërmarrjen e të rinjve;

  • Për të ofruar hapësirë ​​për rrjetëzim ndërmjet palëve të interesuara nga vende të ndryshme për bashkëpunim të mëtejshëm mbi këtë temë, veçanërisht në kontekstin e Programit Erasmus+ dhe Shërbimit Evropian të Solidaritetit.

Seminari do të mbledh 30 pjesëmarrës nga vendet e Europës në Tiranë, Shqipëri. Grupi i përzgjedhur do të përbëhet nga aktorë të ndryshëm brenda fushës së punësimit dhe sipërmarrjes. Seminari do të përmbajë seminare, workshope, diskutime, vizita lokale dhe aktivitete të tjera që fokusohen tek pjesëmarrësit si burimi kryesor i ekspertizës dhe shkëmbimit, por gjithashtu do të ofrojë njohuri, frymëzim dhe informacion nga ekipi dhe kontribuesit e jashtëm mbi cështjet  përkatëse në nivel evropian.

Kostot

Të gjithë shpenzimet e akomodimit, ushqimit dhe transportit do të mbulohen nga organizatorët. Pjesëmarrësit do të pajisen me Youthpass në përfundim të seminarit.

E rendësishme!

Organizatorët do të kërkojnë tek të gjithë pjesëmarrësit të jenë në zbatim të rregullave të COVID-19, duke paraqitu vaksinën, testin e antitrupave ose testin PCR.

Më shumë informacion gjeni në këtë link https://bit.ly/3nNykza. 

Kontakto për pyetje:

Maija Lehto

E-Mail: [email protected]  Cel: + 386 (0)1 430 47 47

    Apliko tani!