Home / Kurse dhe Trajnime / Seminar | Palermo, Itali

Seminar | Palermo, Itali

Panairi i Mjeteve Itali

Datat: 3-6 Tetor 2017 | Palermo, Itali

Afati i fundit për të aplikuar: 20 Gusht 2017

Data e përzgjedhjes: 3 Shtator 2017

Pranohen: 35 pjesëmarrës

Panairi i Mjeteve është një ngjarje e krijuar për të lehtësuar takimin e punëtorëve të rinj, liderave të rinj, trajnerëve, punëtorët në nivel kombëtar me  trajnerët e vendeve fqinje të cilët janë në gjendje  të punojnë në gjuhën italiane.

KUJDES: Ky seminar do të jetë në gjuhën italiane!!!

Objektivat e Panairit të Mjeteve në gjuhën Italiane:

  1. Të promovoj shkëmbimet dhe mjetet arsimore që përdoren në fushën e rinisë ;
    2. Të rrisë cilësinë e mjeteve dhe praktikave arsimore në mënyrë që të krijoj një ndikim pozitiv në sektorin e rinisë;
    4. Ti jap mundësinë organizatave rinore për të krijuar rrjete;
    5. Të gjejë ura përmes sektorëve për të punuar sëbashku në mënyrë të efektshme mbi tema të tilla si qytetaria dhe migracioni, pjesëmarrja rinore, mësimi ndërkulturor, konkluzionet sociale, racizmi, cështjet gjinore, vetë-sipërmarrja dhe inovacioni.
    6. Të marrë pjesë në përzgjedhjen e mjeteve të cilat do të përfaqësohen në Panairin e Mjeteve Ndërkombëtare që do të mbahet  në Bullgari nga data 6 deri në 10 Nentor 2017.

Profili i pjesëmarrësit:
–  Të ketë aftësi për të prezantuar dhe ndarë mjete pedagogjike të testuar në aktivitetet e mëparshme dhe e përshtatshme në kontekstin ndërkombëtar ;
–  Të ketë nivel të mire të gjuhës Italiane ;
–  Të jetë i motivuar për të marrë pjesë në të gjithë procesin e aktivitetit ;
–  Të ketë plane dhe ide për mënyrën si të përdorin mësimet e tyre në punën e përditshme për të zhvilluar kopetencat personale të lidhura me objektivat e aktivitetit.

Shpenzimet

Ky projekt financohet nga Erasmus+: Youth in Action Programme.

Agjencia Kombëtare Italiane do të mbulojë të gjitha shpenzimet për akomodimin për të gjithë pjesëmarrësit e përzgjedhur. Kjo agjensi do të mbulojë gjithashtu  shpenzimet e udhëtimit për italianët dhe pjesëmarrësit nga vendet fqinje.

Për më shumë detaje në lidhje me mbulimin e shpenzimeve dhe rregullave të këtij trajnimi kontaktoni:

Adele Tinaburri

E-mail: [email protected]

E-Mail: [email protected]

Cel: +39.063759.1239

APLIKO KËTU