Home / Njoftime dhe Aktivitete / Prezantim i projektit “Fuqizimi i të Rinjve nëpërmjet Mobilitetit dhe Kartës Rinore Evropiane”

Prezantim i projektit “Fuqizimi i të Rinjve nëpërmjet Mobilitetit dhe Kartës Rinore Evropiane”

Qendra Youth Act në kuadër të projektit “ Fuqizimi i të Rinjve nëpërmjet Mobilizimit dhe Kartës Rinore Evropiane” ka përmbyllur me sukses fazën e parë të prezantimit në 5 shkolla të mesme të Tiranës.

Gjatë këtyre takimeve, 500 nxënës janë informuar mbi projektin dhe aktiviteteve të saj, si dhe i është dhënë mundësia të aplikojnë për t’u bërë anëtarë të Kartës Rinore Evropiane.

Ky projekt është financuar nga Bashkimi Europian dhe mbështetur nga Partners Albania for Change and Development në kuadër të projektit “Youth Bank Hub for Western Ballkan and Turkey”