Home / Kurse dhe Trajnime / Kurs online – Menaxhimi i Projekteve

Kurs online – Menaxhimi i Projekteve

Alison_CoursewareIntro_276Kurs online mbi menaxhimin e projekteve!

Përshkrimi i kursit

Ky kurs online i cili ofrohet falas për menaxhimin profesional të projekteve nga Alison ofron një shqyrtim gjithëpërfshirës të menaxhimit të projektit, si metodologjia, vendosja e mjeteve dhe dokumentacionit. Gjithashtu ofron dhe ciklin jetësor të projektit, duke përfshirë analizën, planifikimin, projektimin dhe vlerësimit. Kursi përfshin gjithashtu një rast studimi të menaxhimit të projektit.

Menaxhimi i projekteve sot është kthyer në një domosdoshmëri në tregun e punës, një diplomë në menaxhimin e projekteve do të rrisë perspektivat tuaja të karrierës.

ÇERTIFIKIMI

Për të qënë I kualifikuar në diplomimin e ALISON, ju duhet të studjoni  dhe të përfundoni të gjitha modulet dhe të merrni mbi 80% të pikëve në secilin kurs.

Linku për të tërhequr diplomën tuaj do tju bëhet e ditur në kohën e posaçme në ikonen My Certificates në llogarinë tuaj të hapur në web.

REZULTATET E MËSIMIT

Pas përfundimit të këtij kursi, ju do të kuptoni se çfarë duhet të merret parasysh kur planifikon një projekt dhe fazat e ndryshme të ciklit të zhvillimit të sistemit të jetës. Ju do të keni një kuptim të mirë të metodologjisë së menaxhimit të projektit dhe të jeni  më të familjarizuar me mjetet e menaxhimit të projektit të tilla si Ganti i projektit. Ju gjithashtu do të fitojnë njohuri të llojeve të ndryshme të mjeteve të tilla si programi, sistemi elektronik teknik, dhe specialist dokumentacioni, të nevojshme për mbarëvajtjen e një projekti”.

Për të filluar kursin tuaj klikoni këtu