Home / Kurse dhe Trajnime / Konkursi Kombëtar ‘Startup Albania 2017’

Konkursi Kombëtar ‘Startup Albania 2017’

 

Rrjeti i Informimit i BE-së në Shqipëri, EUIN dhe Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, AIDA, në bashkëpunim me Innovation HUB, EU Policy Hub dhe Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës shpallin Konkursin Kombëtar “Startup Albania 2017”.

Të rinj, studentë apo sipërmarrës të rinj që keni një ide inovative APLIKONI në Konkursin Kombëtar “Startup Albania 2017”

Dorëzoni projekt propozimin tuaj në adresën [email protected] (1 mars – 10 prill, 2017).

Ne mbështesim idetë inovatore dhe sipërmarrësit e rinj! Mos e humb këtë mundësi! Bëhu pjesë e Startup Albania 2017!

Si të aplikoni në Konkursin Kombëtar “Startup Albania 2017”

  1. Faza e parë: 1 mars – 15 prill, 2017
    Dorëzoni projekt propozimin tuaj në adresat[email protected]. Përshkruani idenë/biznesin tuaj, produktin, ekipin realizues dhe planin e biznesit në formularin e aplikimit.
  2. Faza e dytë: 15 prill – 30 prill
    Vlerësimi i projektpropozimeve. Përzgjedhja e kandidatëve të cilët do të ftohen të ndjekin sesionet e trajnimit (coaching sessions).
  3. Sesionet e trajnimit:20 prill – 30 prill, 2017
    Përmirësimi i propozmit teknik dhe planit të biznesit përmes trajnimit të sipërmarrësve të rinj.
  4. Prezantimi dhe ceremonia e ndarjes së çmimevetëKonkursit Kombëtar “Startup Albania 2017” gjatë Javës së Evropës (6 -13 maj 2017).

Si mund të marr pjesë:
– Të rinj, studentë të moshës 18-35 vjeç që kanë një ide biznesi, si dhe organizata rinore, shoqëri civile, anëtarët e të cilës janë nën 35 vjeç.
Shkarkoni formularin e aplikimit këtu!

– Sipërmarrës që drejtojnë një biznes i cili është rregjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit prej një viti, por jo më shumë se 2 vjet.
Shkarkoni formularin e aplikimit këtu!

Kërkesa:
– Idetë start-up duhet të jenë inovatore
– Nuk ka kufizime për tematikën e projektpropozimeve
– Sipërmarrjet ekzistuese që plotësojnë kriteret nuk duhet të kenë përfituar financime më parë
– Vendi kryesor i ushtrimit të aktivitetit duhet të jetë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë;