Home / Njoftime dhe Aktivitete / Kërkoni praktikë, internship, apo një punë të mirë?! Vizito HUMAN CAPITAL.AL

Kërkoni praktikë, internship, apo një punë të mirë?! Vizito HUMAN CAPITAL.AL

Kërkoni praktikë, internship, apo një punë të mirë?! Jeni biznes, kompani apo organizatë dhe keni vende të lira dhe kërkoni individin e duhur për to?! Jeni punëkërkues dhe dëshironi të trajnoheni dhe zhvilloheni profesionalisht për tu punësuar dhe promovuar në karrierë në profesionin apo zanatin që keni?!

Tanimë Barleti Training & Testing Center(BTTC) në bashkëpunim me Qendrën Youth Act jua ofron online këto shërbime me anë të Platformës elektronike:

AM-BARLETI HUMAN CAPITAL ( http://humancapital.al/ )

Platforma i vjen në ndihmë biznesit dhe sipërmarrjeve por dhe individëve të ndryshëm për punësim, promovim në karrierë, trajnime dhe shërbimeve në funksion të punësimit dhe karrierës.
Platforma shërben:

-Për informim mbi vende pune të lira apo thirrje për internshipe dhe praktika profesionale;
-Gjetjen e punonjësit të duhur për bizneset dhe kompanitë dhe gjetjen e punës së dëshiruar për individët punëkërkues
-Për reklamim dhe promovim
-Për trajnime profesionale në rritjen e kapaciteteve të punëkërkuesve për më shumë shanse për punësim dhe promovim në fushën e profesionit apo zanatit të tyre.

Ftojmë studentë, punëkërkues, biznese dhe kompani, të punësuar që kërkojnë një punë më të mirë apo cilido që është në kërkim të internshipeve, praktikave profesionale, punësimit dhe promovimit në karrierë të regjistrohet lehtësisht në platformë.

Për më shumë informacion apo për suport për regjistrimin në platformë kontaktoni:

Email: [email protected]
Email: [email protected]
Tel: 069 215 5745
Tel: 0697063488