Home / Njoftime dhe Aktivitete / BURSË NË PROGRAMIN MASTER SERP+

BURSË NË PROGRAMIN MASTER SERP+

 

1536_126857737484999_1920959846_n

 

THIRRJE PËR APLIKIM PËR BURSË NË PROGRAMIN MASTER SERP+
Programi Master SERP + ka hapur thirrjen për aplikim për bursa. Ky program ofrohet në gjuhën angleze, zgjat 2 vjet si dhe është i fokusuar në fushën e kimisë dhe kimisë fizike. Skema e mobilitetit është si më poshtë:

Studentët duhet të përfundojnë trajnimin e tyre me një stazh 6-mujor në sektorin akademik ose në industri. Një shkollë intensive verore gjithashtu nxit aftësitë sipërmarrëse të studentëve, duke përfshirë menaxhimin e ekonomisë, komunikimin, ligjin e patentës, dhe transferimin e teknologjisë, në mënyrë që ata mund të përballen me tregun e punës.
Në fund të Masterit, studentëve u jepet një diplomë e përbashkët në përputhje me rrugën e mobilitetit që kanë ndjekur.
Lidhur me programin e studimit të Masterit SERP + vizitoni: http://www.master-serp.eu/programme/index.php
Kriteret e pranimit:
Në kohën e aplikimit aplikantët duhet të kenë përfunduar ose duhet të jenë në procesin e marrjes së diplomës Bachelor në Kimi, Kimi Fizike ose fusha të ngjashme. Diploma e bachelor-it do të kërkohet për t’u regjistruar në universitet. Aplikantët që nuk e kanë përfunduar bachelorin në gjuhën angleze duhet të dorëzojnë certifikatën e gjuhës angleze si për shembull TOEFL ose IELTS.
Për më shumë informacion mbi kriteret e vlerësimit vizitoni: http://www.master-serp.eu/apply/index.php
Lidhur me dokumentacionin e nevojshëm për aplikim vizitoni: http://www.master-serp.eu/apply/apply.php
I gjithë aplikimi është online në http://www.master-serp.eu/apply/apply.php
Afati i fundit për aplikim për bursë: 4 Mars 2017.
Për më shumë informacion për programin e masterit SERP+ dhe bursat që ofron vizitoni: http://www.master-serp.eu/index.php
Ju urojmë suksese!