Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani

Bursa në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani

Afati për aplikim: 23 Qershor 2017

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin dhe studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime;

– Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim;
Nivelet e mobilitetit për studentët:
– Bachelor (studentët duhet të jenë të regjistruar në programin Bachelor në Universitetin e Tiranës.)
– Master (studentët duhet të jenë të regjistruar në programin master në Universitetin e Tiranës.)
– Doktoraturë (studentët duhet të jenë të regjistruar në programin e doktoraturës në Universitetin e Tiranës.)
KUJDES! Studentët që janë aktualisht në vitin e parë ose të tretë Bachelor; në vitin e dytë Master dhe në vitin e fundit të Doktoraturës, NUK mund të aplikojnë!
Fusha e studimit:
– Gazetari
Për t’u njohur me katalogun e programeve klikoni në:
http://www.uvt.ro/en/
Kohëzgjatja e bursave:
– Bachelor (4 muaj);

– Master (4 muaj);

– Doktoraturë (4 muaj);

– Stafi akademik për trajnim (5 ditë);

Bursat përfshijnë: 
– Kompensimin mujor/ditor (750 EUR në muaj për studentët/ 140 EUR në ditë për stafin)
– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe /ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:
-CV (në gjuhën angelze);

-Kopje e Pasaportës;

-Vërtetim studenti;

-Listë notash (nëse fakulteti nuk lëshon listë notash në gjuhën angleze duhet t’a përktheni në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);

-Letër Motivimi (në gjuhën angelze);

-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht ose Rumanisht B1, në varësi të programit të studimit);

-Learning Agreement*
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Mobility Plan’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin Perëndimor Timisoara lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti** dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:
-CV (në gjuhën angleze);

-Kopje e Pasaportës;

-Vërtetim studenti;

-Listë notash e nivelit Bachelor (nëse fakulteti nuk lëshon listë notash në gjuhën angleze duhet t’a përktheni në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);

-Diplomë e nivelit Bachelor;

-Listë notash e nivelit Master (nëse fakulteti nuk lëshon listë notash në gjuhën angleze duhet t’a përktheni në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);

-Letër Motivimi;

– Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht ose Rumanisht B1, në varësi të programit të studimit);

-*Learning Agreement;
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Mobility Plan’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin Perëndimor Timisoara lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti** dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Dokumentat e nevojshme për aplikim studentët e Doktoraturës:
-CV+Lista e publikimeve (në gjuhën angleze);

-Kopje e Pasaportës;

-Vërtetim studenti;

-Diplomë e nivelit Master;

-Listë notash e nivelit Master (nëse fakulteti nuk lëshon listë notash në gjuhën angleze duhet t’a përktheni në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);

-Letër Motivimi;

– Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht ose Rumanisht B1, në varësi të programit të studimit);

-Learning Agreement*;
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Mobility Plan’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin Perëndimor Timisoara lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti** dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf
Dokumentat e nevojshme për aplikim për stafin akademik për trajnim:
– CV (në gjuhën angleze);

– Kopje e pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze);

– Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);

– Certifikata e gjuhës së huaj (Anglisht/Rumanisht në nivelin B2);

– Plani i mobilitetit për trajnim*;

*Mobility Plan është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen gjatë periudhës së mobilitetit. Ky dokument firmoset nga aplikanti dhe në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus + Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Planit te Mobilitetit klikoni në adresën:
http://www.unitir.edu.al/…/Bursat/Training_Mobility_Plan.pdf
Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected] me subjekt, emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe universitetin në të cilin po aplikoni.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: [email protected]

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!

** Koordinatorët akademikë për firmosjen e Learning Agreement në nivel fakulteti.

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Dr. Andi Pinari (zv. Dekan)