Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa në Universitetin e Mariborit në Slloveni

Bursa në Universitetin e Mariborit në Slloveni

 

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Mariborit në Slloveni për vitin akademik 2017-2018.
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Mariborit, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e UT-së për studime, për vitin akademik 2017-2018.

Afati për aplikim: 29 Maj 2017

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studime

Nivelet e mobilitetit për studentët:

– Bachelor (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Bachelor në Universitetin e Tiranës. Nuk mund të aplikojnë dot studentët e regjistruar në vitin e parë dhe studentët e regjistruar në vitin e tretë);

– Master (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Master në Universitetin e Tiranës. Nuk mund të aplikojnë dot studentët e regjistruar në vitin e dytë);

– Doktoraturë (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Doktorature në Universitetin e Tiranës. Nuk mund të aplikojnë dot studentët e regjistruar në vitin e fundit).

Fushat e studimit:

– Fizikë;
– Biologji;
– Histori dhe Arkeologji;
– Gjuhë të Huaja;
– Drejtësi.

Katalogu i kurseve:

http://www.um.si/…/international/erasmus/Pages/Faculties-in…

Kohëzagjatja e bursave:

– Bachelor, Master (1 semester)
– Doktoraturë (3 muaj)

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin mujor (800 EUR në muaj)

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe / ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Procedura e Aplikimit dhe Dokumentat e nevojshme për aplikim:

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:
-CV (në gjuhën angleze në formatin Europass);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti;
-Listë notash bachelor (duhet të përkthehet në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
-Letër Motivimi në gjuhën angleze (maksimumi 1 faqe, format A4 e firmosur nga aplikanti);
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1);
-Deklarate nga ana e studentit për mobilitetin; https://www.um.si/…/Attachment%202_Declaration%20of%20stude…
– Deklatarë nga ana e studentit për vendlindjen, shtetësinë dhe vendëbanimin;
https://www.um.si/…/Attachment%203_Declaration%20of%20count…
-*Learning Agreement;
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Mariborit lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel departamenti** dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/…/Burs…/Learning_Agreement_Graz.doc
Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:
-CV (në gjuhën angleze në formatin Europass);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti;
-Diplomë e nivelit Bachelor
-Listë notash bachelor (duhet të përkthehet në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
Listë notash master (duhet të përkthehet në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
-Letër Motivimi në gjuhën angleze (maksimumi 1 faqe, format A4 e firmosur nga aplikanti);
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1);
-Deklarate nga ana e studentit për mobilitetin; https://www.um.si/…/Attachment%202_Declaration%20of%20stude…
– Deklatarë nga ana e studentit për vendlindjen, shtetësinë dhe vendëbanimin;
https://www.um.si/…/Attachment%203_Declaration%20of%20count…
-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Mariborit lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel departamenti** dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:
http://www.unitir.edu.al/…/Burs…/Learning_Agreement_Graz.doc

Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Doktoraturë:
-CV (në gjuhën angleze në formatin Europass);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti;
-Diplomë e nivelit Bachelor
-Listë notash bachelor (duhet të përkthehet në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
Listë notash master (duhet të përkthehet në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
-Letër Motivimi në gjuhën angleze (maksimumi 1 faqe, format A4 e firmosur nga aplikanti);
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1);
-Deklarate nga ana e studentit për mobilitetin; https://www.um.si/…/Attachment%202_Declaration%20of%20stude…
– Deklatarë nga ana e studentit për vendlindjen, shtetësinë dhe vendëbanimin;
https://www.um.si/…/Attachment%203_Declaration%20of%20count…
-*Learning Agreement;

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Mariborit lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës. Nëse ju nuk do të frekentoni lëndë dhe nuk do të merni kredite në universitetin pritës por do të shkoni vetëm për hulumtim atëherë duhet ta përcaktoni këtë gjë në dokumentin Learning Agreement.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/…/Burs…/Learning_Agreement_Graz.doc
Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected] me subjekt, emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe universitetin në të cilin po aplikoni.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: [email protected]

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!