Home / Histori Suksesi / Trajnim në Sevilla!

Trajnim në Sevilla!

 

Sapo ka përfunduar me sukses Trajnimi me titull “YIntro- Stepping into Youth Information Training”, ku Youth Act Albania ishte një ndër organizatat dërguese duke u përfaqësuar me dy anëtarë të Kartes Rinore Evropiane.

Ky  trajnim u zhvillua në qytetin e Seville në Spanjë, dhe zgjati 6 ditë (23-29 Tetor 2016)

Pjesë e këtij trajnimi ishin 20 përfaqësues  ( vullnetarë aktivë, lider të grupeve të ndryshme, punonjës të organizatave të ndryshme rinore ) të cilët vinin nga 13 vënde të ndryshme të Evropës dhe Ballkanit.

Ky aktivitet 6 –ditor u organizua dhe u financua nga Eryica(European Youth Information and Counselling Agency).

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte informimi I të rinjve për nevoja te ndryshme , burimi I informacionit dhe mënyrat e strukturimit dhe organizimit të një Organizate Rinore.

Metodologjia e përdorur ishte ajo e edukimit–joformal, ku të gjithë të rinjtë kishin mundësi të ndaheshin në grupe dinamike dhe të mësonin nga eksperincat e njëri tjetrit duke diskutuar dhe duke dhënë mendimin e tyre për problemet dhe nevojat që kanë të rinjte. Gjate trajnimit zhvilloheshin dhe lojera të shumta për të qënë sa më aktivë gjatë periudhës së trajnimit.

 

Një aktivitet tjetër shumë i rëndësishëm ishte edhe panairi i organizatave. Të gjithë pjesmarrësit prezantuan organizatën e tyre dërguese,nëpërmjet broshurave dhe materialeve promovuese, në këtë mënyre të rinjtë patën mundësi të shkëmbenin kontakte për bashkëpunime potenciale. Gjithashtu u shkembyen eksperienca se si organizatat rinore te vëndeve pjesmarrëse ishin te organizuara dhe si ato e përcillnin informacionin te të rinjtë.

Shumë interesante ishte dhe “Mbrëmja Kulturore” ku të gjithë kishin mundësi të promovonin kulturën, ushqimet tradicionale të vëndeve të tyre. Ky trajnim solli sëbashku nënshtetas të Spanjës, Finlandës, Shqiperisë, Uellsit, Irlandës, Austrisë, Andorrës, Turqisë, Estonisë, Hungarisë, Maltës, Rusisë, Anglisë.

Në fund të trajnimit, pjesmarrësit u pajisën me një Çertifikatë e quajtur YouthPass e cila lëshohet nga ERYICA ne kuader te programit Erasmus +.

Shkëmbimi i kulturave dhe eksperincave do të mbetet gjatë në mëndjen e të rinjve pjesmarrës.