Mobilitet

 

Ngritjen e rrjetit të profesionistëve të rinj dhe fuqizimin e tyre për mobilitet, pjesëmarrje dhe aftësim realizohet përmes bashkëpunimit, ndërveprimit dhe anëtarësimit në Kartën Rinore Europiane. Karta rinore evropiane është në përputhje me Objektivin 2.6.1 të Planit Kombëtar për Veprimin e Rinisë 2014-2020.

Kjo tematikë do të trajtohet gjerësisht në shkollat profesionale të qytetit të Shkodrës. Përshkrimi i aktivitetit në Shkodër.

Shpërndarja e kartave në këto shkolla: Shkolla Arben Broci, Shkolla Teknike Pyjore Kolë Margjini, Shkolla Kolë Idromeno, Shkolla Teknologjike Handi Bushati dhe shkolla Teknike-veterinare Zija Buliqi.