Home / Kurse dhe Trajnime / Vizitë studimore: Sipërmarrja Sociale dhe Përfshirja Sociale

Vizitë studimore: Sipërmarrja Sociale dhe Përfshirja Sociale

Vizitë studimore: Sipërmarrja Sociale dhe Përfshirja Sociale

Vendi: Budapest, Hungari

Datat: 22-26 Nëntor 2021

Afati i fundit për të aplikuar: 3 Tetor 2021

Data e përzgjedhjes: 12 Tetor 2021

Një mundësi fantastike për të zbuluar, lidhur me inisiativa të suksesshme, dhe për të mësuar më shumë rreth sipërmarrjes sociale dhe punës rinore në Hungari, si dhe si Programi Solidaritetit Europian mund të mbështes sipërmarrësit social midis të rinjve.

Ky projekt ishte planifikuar për tu zbatuar në vitin 2020 por për shkak të pandemisë COVID-19, aktivitetet u zhvendosën. Aplikantët të cilët kanë aplikuar më herët do të merren parasysh dhe vlefshmëria e tyre do të konfirmohet me e-mail.

Bashkohuni, reflektoni, mësoni rreth praktikave profesionale dhe mënyrave sesi sipërmarrësit social dhe të rinjtë mund të zhvillojnë dhe aplikojnë eksperiencat e tyre në realitet. Kjo vizitë studimore është një mundësi unike për të zbuluar më shumë rreth të qenit sipërmarrës social në Hungari dhe sesi puna e të rinjve luan një rol në të.

Vizita studimore është organizuar në kuadër të projektit “Drejt Praktikës Bashkëpunuese” i cili eksploron potencialin e punës rinore, Erasmus+ dhe Programin e Solidaritetit Europian për të nxitur sipërmarrjen sociale dhe inovacionin social midis të rinjve. Ky projekt konsiston në disa forume dhe vizita studimore, kjo është vizita e tretë studimore, pas asaj të organizuar në Bristol, Angli në vitin 2016 dhe Jeruzalem, Izrael në vitin 2018.

Budapesti pret një komunitet unik dhe energjik të sipërmarrësve social të cilët punojnë për përmirësimin e shoqërisë dhe të mjedisit. Ky event do t’i jap mundësi një grupi profesionistësh dhe të rinjsh të zbulojnë bizneset sektorin e bizneseve sociale në Budapest përmes kontakteve dhe shkëmbimeve të drejtëpërdrejta me disa ndërmarrje sociale. Do të jetë një kombinim në fushën e vizitave me sesione të fokusuara në rrjetëzim dhe ndarjen e njohurive/praktikave. Projekti do të eksploroj ndikimin social dhe mjedisor të sipërmarrjeve sociale, me fokus kryesor në përfshirjen sociale të grupeve të nënpërfaqësuara dhe vulnerabël. Aktiviteti do të trajtojë lidhjen midis biznesit social dhe Programit të Solidaritetit Europian, si dhe vullnetarizmin dhe rendësinë e tij për përfshirjen sociale dhe punësimin.

Ky aktivitet do të fokusohet në ndërgjegjen mjedisore në sipërmarrjen sociale. I gjithë eventi është ndikuar nga tema e saj, ndërgjegjësimi mjedisor – duke përfshirë përzgjedhjen e site, menunë, pushimet e kafes dhe materialet që do të përdoren. Ne besojmë se është e rëndësishme të tregojmë se ekziston gjithmonë një mundësi për të zgjedhur një mundësi dhe mjedis miqësor.

Vizita studimore do të ketë:

  • zbulim përmes vizitave të ndryshme në terren, sesi ndërmarrjet sociale mund të krijohen si nxitëse të inovacionit dhe rritjes për shoqërinë;
  • lehtësimin e partneriteteve, krijimin e një rrjeti të sipërmarrësve social;
  • ndarje praktikash dhe realitetesh midis të rinjve dhe sipërmarrësve të ndryshëm nga Europa;
  • ndikimin e pandemisë COVID19 në qendrueshmësinë e sipërmarrjes sociale.

Nëse dëshironi të bashkoheni në këto tema të vizitës studimore, mbi sipërmarrjen sociale, inovavionin social dhe përfshirjen sociale, jeni të ftuar të shprehni interesin tuaj për t’u bashkuar në këtë event.

Shpenzimet: Organizatorët do të mbulojnë shpenzimet e akomodimit dhe vakteve të ushqimit. Për më shumë detaje si shpenzimet e udhëtimit nëse paguhen apo jo duhet te kontaktoni me agjensinë kombëtare në vendin tuaj.

Shkarko Axhendën