Home / Njoftime dhe Aktivitete / KartaRinore Evropiane se shpejti në Shqipëri!

KartaRinore Evropiane se shpejti në Shqipëri!

Qendra Youth Act do të zhvillojë së shpejti Kartën Rinore Evropiane!

Qendra Youth Act  është pranuar si Anëtare për të operuar këtë kartë për territorin e Shqipërisë. Youth Act është e vetmja organizatë rinore qe do të zhvillojë për herë të parë Kartën rinore evropiane në Shqipëri.

Drejtori i EYCA (European Youth card Association), Z. Manel Sánchez dhe anëtarja e bordit Znj. Gazela Pudar Draško, vizituan dje  Qendrën Youth Act  për të diskutuar zbatimin e Kartës rinore.

Ata u takuan edhe me rektoratin e  UMB- së. Rektori prof. Marenglen Spiro i mirëpriti dhe në emër të institucionit i ofroi mbështetjen për projekte rinore e veçanërisht atë të Kartës Rinore Evropiane.