Home / Kurse dhe Trajnime / Thirrje për të rinj pjesëmarrës – Trajnim për Aktivistët e Rinj mbi Demokracinë | Strasburg

Thirrje për të rinj pjesëmarrës – Trajnim për Aktivistët e Rinj mbi Demokracinë | Strasburg

Në kuadër të projektit “Democracy Here | Demokracia Now” , Departamenti i Rinisë i Këshillit të Evropës hap thirrjen për pjesëmarrës në trajnimin “Aktivistët e Rinj për Demokraci”.

Trajnimi synon të zhvillojë kompetencat e aktivistëve të rinj në mbrojtjen dhe promovimin e demokracisë, të drejtave të njeriut dhe pjesëmarrjes së të rinjve dhe të krijojë një grup që do të përfshihet më tej në aksione avokuese në nivel evropian dhe kombëtar në kuadër të projektit.

Ky trajnim bazohet në disa lloje të mësuarit:

  • E-learning, modulet do të jenë midis 20 Prill dhe 30 Qershor
  • Dhe nje seminar i cili do të mbahet në Strasburg midis 28 Maj dhe 3 Qershor  2023.

Kriteret për të aplikuar

• të rinj të moshës 18 dhe 30 vjeç, mund të bëhen përjashtime nëse justifikohen;

• përvojë me demokracinë, të drejtat e njeriut apo aktivizmin rinor, duke treguar aftësia për të mobilizuar dhe shumëfishuar informacionin dhe opinionin mes të rinjve të tjerë. Përfshirja në Demokraci Këtu | Fushata rinore Demokracia Tani do të përbëjë një avantazh;

• të përkushtuar ndaj vlerave të Këshillit të Evropës, demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit dhe pjesëmarrjen e të rinjve dhe janë të interesuar të ndërmarrin veprime të mëtejshme;

• të motivuar dhe të aftë për të marrë pjesë aktive në të gjitha fazat e projektit;

• mbështeten nga një organizatë rinore dhe/ose një pikë kontakti e fushatës kombëtare dhe/ose një grup joformal rinor;

• të aftë për të punuar në mënyrë autonome në gjuhën angleze;

• janë rezidentë në një nga shtetet palë në Konventën Evropiane të Kulturës ( këtu përfshihet dhe Shqipëria);

 

Thirrja përshkruan mënyrën e aplikimit, kriteret e përzgjedhjes dhe aspektet praktike.

 

Të gjithë të interesuarit janë të ftuar të aplikojnë online brenda datës 6 Prill 2023 KETU.

Për pyetje apo paqartësi mund të shkruani në email [email protected].