Home / Njoftime dhe Aktivitete / Vizitë studimore në kuadër të projektit “Youth Bank Hub for Western Balkans and Turkey” | Serbi

Vizitë studimore në kuadër të projektit “Youth Bank Hub for Western Balkans and Turkey” | Serbi

Në kuadër të Projektit “Youth Bank Hub for Western Balkans and Turkey” në datat 25-27 Qershor 2018 u organizua në Serbi një vizitë studimore me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të organizatave zbatuese të projektit në të 5 shtetet ku ai implementohet. Qendra Youth Act është një ndër organizatat fituese të këtij granti dhe dy përfaqësues të saj ishin pjesë e kësaj vizite studimore.

Qëllimi i vizitës ishte për t’u njohur me anëtarët e rrjetit si dhe për të parë më nga afër modelin e Youth Bank dhe zbatimin e tij në nivel lokal nga disa bashki në Serbi. Grupi vizitoi dhe u takua me zyrtarë të Bashkisë Obrenovac, Ministrisë së Rinisë dhe Sporteve në Serbi, si dhe u njoh me iniciativa rinore në Arandjelovac. Gjithashtu, ata morën pjesë në një tryezë të rrumbullakët me pjesëmarrjen e 20 organizatave nga Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia, Turqia dhe Serbia, si dhe përfaqësues të Bashkimit Europian dhe RYCO në Serbi. Vizita u mirëprit nga Fondacioni “Ana I Vlade DIVAC”, partnerët zbatues të “Youth Bank Hub për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë”, një projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian.

 

Qëllimi i këtij projekti është fokusi në përmirësimin e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të organizatave rinore, iniciativave advokuese dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese. Një ndër aktivitetet kryesore të rrjetit është monitorimi i vazhdueshëm i situatës lidhur me pjesëmarrjen politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve.