Home / Njoftime dhe Aktivitete / VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR ECIN SËBASHKU DREJT INTEGRIMIT EUROPIAN

VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR ECIN SËBASHKU DREJT INTEGRIMIT EUROPIAN

Forumi i parë i Rrjetit Tematik Rajonal dhe Konferenca Vjetore e ALDA – ishte një moment shkëmbimesh midis aktorëve të Ballkanit Perëndimor të angazhuar në avancimin e procesit të pranimit në BE për vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Ky event u organizua në datat 26-27 Shkurt 2019 në Tiranë pranë SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” me rreth 70 pjesëmarrës duke përfshirë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile,strukturat rajonit, autoritete publike, dhe të rinjë. Ky publik i ndryshëm krijoj një shkëmbim dinamik të mendimeve dhe propozimeve për reformat kyçe të nevojshme për përparimin e shoqërisë në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në datë 26 Shkurt Forumi i Rrjetit Tematik Rajonal solli një pasqyrë në strukturat dhe politikat rajonale të dobishme për institucionet përgjegjëse për procesin e para-pranimit. Mesazhi i përgjithshëm i sjellë nëpërmjet këtij forumi ishte se e ardhmja e Bashkimit Europian dhe Vendeve të Ballkanit Perëndimor është i lidhur ngushtë dhe e vetmja mënyrë për të ecur përpara është të jemi sëbashku.

Në datë 27 Shkurt në Koferencën vjetore të ALDA – Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Demokraci Lokale, përfshiu aktorë lokal nga shoqëria civile, sektori publik dhe ai i biznesir nga vendet e Ballkanit Perëndimor të cilët sollën praktika pozitive dhe iniciativa të cilat mund të zëvendësohen në të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor.

Këto evente ishin një mundësi e mirë për palët e interesuara në procesin e anëtarësimit të Bashkimit Europian për të krijuar rrjet dhe diskutuar për mundësitë dhe  angazhimet e ardhshme në nivel rajonal.

Forumi i Rrjetit Tematik Rajonal dhe Konferenca Vjetore u organizuan nga Youth Act Albania në kuadër të projektit “ Të rinjtë e Ballkanit për Europën”, i implementuar nga Center for Democracy Foundation, ALDA dhe Rrjeti Ballkanik për Demokraci Lokale,  CRTA, Youth Act dhe Sodem. Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Europian dhe Balkan Trust for Democracy, një projekt i Fondit Gjerman Marshall i Shteteve të Bashkuara.