Home / Njoftime dhe Aktivitete / “Unë besoj”: Konkursi për mesazhin më të mirë – ese & video

“Unë besoj”: Konkursi për mesazhin më të mirë – ese & video

“UNË BESOJ” : një thirrje e atyre të rinjve që zgjedhin të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Shqipëri, që besojnë ende tek potencialet e këtij vendi, një thirrje për zhvillimin social, ekonomik dhe demokratik të vendit.

Nëse ke një mesazh për të përcjellur dhe beson tek vendi yt, apliko tani për konkursin “Unë Besoj”.

Çmime dhe promovim për esetë dhe video-mesazhet më të mira.

Për më shumë ndiq linkun >>> https://goo.gl/RjP8oD

>>> TEMA <<<

“Unë Besoj” është një thirrje e atyre të rinjve që zgjedhin të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Shqipëri, që besojnë ende tek potencialet e këtij vendi. Është një thirrje për zhvillimin social, ekonomik dhe demokratik të vendit. Por për të arritur këtu, cili është RRUGËTIMI tek i cili besojnë të rinjtë? Cilat VLERA besojnë ata sot? Cilat janë OBJEKTIVËT personale (akademike, profesionale e materiale etj.) që ndjekin të rinjtë? Cilat janë INSTITUCIONET ku besojnë të rinjtë më shumë (familja, shkolla, tregu, shoqëria, feja etj.)? Cila është ËNDRRA por dhe FRIKA e të rinjve sot? Tematika e konkursit për mesazhin më të mirë “Unë Besoj”, është një dritare në botën e vlerave të të rinjve shqiptarë, mbi besimet, shpresat, dhe shqetësimet e tyre ndaj të ardhmes.
Ndaj nëse ke një mesazh tek i cili beson fort, apliko tani !!!

>>> AFATI <<<

Afati i dorëzimit të aplikimeve : 25 shkurt 2018

>>> APLIKIMI <<<

Aplikimi behet vetem on-line nëpërmjet linkut: https://goo.gl/RjP8oD

Plotësoni të gjitha hapësirat e detyrueshme në seksionet e kerkuara.

Në seksionin e të dhënave administrative ju lutem plotësojeni me informacionin e nevojshëm të gjeneraliteteve tuaja dhe impenjimit aktual.

Në seksionin pasardhës ju lutëm plotësojeni me esenë tuaj.

Kujtesë !!!

Eseja duhet të përmbajë minimalisht 300 fjalë.
Video mesazhi duhet uploaduar dhe të jo më i gjatë se 3 minuta.

Hapi i fundit është miratimi i aplikimit tuaj duke zgjedhur “SUBMIT”. Më pas aplikimi juaj do të përfundojë zyrtarisht.

Përzgjedhja e fituesve do të shpallet në një thirrje publike në faqen facebook “Unë Besoj” në linkun: https://www.facebook.com/unebesoj/

>>> CMIMET <<<<

Aplikantët më të mirë dhe pavarësisht cilit rreth ndodhen në Shqipëri, do të ftohen të marrin pjesë në një trajnim të dedikuar mbi lidershipin dhe besimin në vlerat demokratike e socio-ekonomike, organizuar nga Fondacioni gjerman Hanns Seidel.

Konkursi do të përmbyllet me përzgjedhjen e tre aplikimeve më të mira të cilat do të shpërblehen me nga një LAPTOP secili.

20 aplikantët më të mirë, do të ftohen në një trajnim shtesë dy ditor mbi lidershipin, organizuar nga Instituti Amerikan Demokrat (NDI) ku do t’u jepet një çertifikatë vlerësimi e dedikuar.

>>> KRITERET E APLIKIMIT <<<

Për punimin “Ese” :
– Punimi duhet të jetë jo më i shkurtër se 300 fjalë;
– Këshillohet që punimi të punohet fillimisht në bruto e më pas të aplikohet online;
– Aplikimi duhet të bëhet vetëm një herë;

Për punimin “Video” :
– Jo më e gjatë se 3 minuta;
– Prodhim origjinal i vetë aplikantit ose i një grupi personash prej jo më shume se tre personash;
– Cilësia audio/video duhet të jetë të një standarti të pranueshëm;
– Aplikimi duhet të bëhet vetëm një herë;

Mosha maksimale e aplikantëve : 30 vjeç.

Kriteret e vlerësimit për të dy kategoritë Ese & Video
• Niveli i frymëzimit = 20%
A mund të përdoret punimi si shembull? A është një punim që ngjall frymëzim ose që zgjon energji? A të lë punimi indiferent?
• Niveli i risisë = 20%
A është punimi inovator? A ka diçka të re, ngacmuese në të? A trajton ai një objekt, tematikë, histori, ndodhi unike? A është i ndryshëm nga punimet e tjera?

• Niveli i cilësisë = 20%
Si është cilësia e redaktimit të esesë apo realizimit të video-mesazhit? A ka gabime në të? Për esenë: a është përdorur një fjalor i pasur? Për videon: a është një realizim cilësor?

• Niveli i mendimit = 20%
A ka refrenca në tekst të cilat nxisin mendimin? A ka një lloj hulumtimi para realizimit të punimit? A primon përmbajtja mbi formën?

• Niveli i zgjidhjes = 20%
A permban një zgjidhje ose qasje pozitive punimi i paraqitur? Cfarë mësimesh mund të nxirren? A është punimi mjaftueshmërisht realist? A ka impakt mbi aktualitetin?

>>> JURIA <<<

Fituesit do të përzgjedhen nga një juri e specializuar në fushat e edukimit politik.

Për më shumë ndiq linkun >>> https://goo.gl/RjP8oD