Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim: Zhvillimi i aftësive eLearning për praktikuesit e rinj. Serbi

Trajnim: Zhvillimi i aftësive eLearning për praktikuesit e rinj. Serbi

Datat: 7-16 Qershor 2017

Vendi: Sremski Karlovci, Serbi

Pranohen 24 pjesëmarrës të cilët vijnë nga: Shqipëria, Kroacia, Finlanda, Kosova, Lituania, Maqedonia, Serbia, Spanja

Afati i fundit për të aplikuar: 13 Maj 2017

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të marrin informacion për mënyrën si do të krijohen kurset online duke përdorur Moodle si një platformë online . Ata do të krijojnë  ( përgjatë trajnimit) kurset e tyre online dhe pas trajnimit ata do të zbatojnë këto kurse.

Përshkrimi:

Aktivitetet e projektit do të ndërtojnë hap pas hapi kapacitetin e punonjësve të rinj, trajnerve, mësuesve dhe studiuesve nga 8 vendet pjesëmarrëse.

Në kuadër të projektit do të organizohet trajnimi për punonjësit e rinjë dhe trajnerët aktivë në fushën e Edukimit jo Formal për të përjetuar dhe për të mësuar se si të përdorin Teknologjinë e Informacionit të Komunikimit (TIK) për të krijuar një mjedis mbështetës të eLearning.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të marrin informacion rreth fushave të përgjithshme të ITC, dhe pas kësaj do të jenë më shumë të fokusuar në Moodle. Ata do të marrin informacion rreth Moodle, Page, Book, URL linking, Label, parimet e dizajnit mësimor, dhe gjërave të tjera të cilat do ti ndihmojnë ata të fillojnë (përgjatë trajnimit) zhvillimin e kurseve të tyre online duke përdorur platformën Moodle

Pra, ky nuk është vetëm një trajnim, sepse pas kësaj, pjesëmarrësit ( në grupe të vogla me 6 persona) do të angazhohen për të ofruar një kursonline (i krijuar gjatë trajnimit). Trajnimi do udhëhiqet nga ekspertët e Rrjetit Moodle në Serbi. (Moodle mreža Srbije).

Profili i pjesëmarrësve:

• trajnerë dhe udhëheqës të rinj,

• Të gatshëm për të përdorur ITC gjatë punës me të rinjtë,

• të gatshëm për të zhvilluar dhe zbatuar kursin online,

• Të jetë i lirë të marrë pjesë në të gjithë kohëzgjatjen e Trajnimit.

• ka njohuri të mjaftueshme të gjuhës angleze.

Kostot

Ky projekt është i financuar nga Erasmus + Programi Rinia në Veprim.

Organizatorët do të mbulojnë shpenzimet lidhur me trajnimin si : akomodim dhe ushqim, shpenzimet e udhëtimit dhe materialet që nevojiten për trajnimin.

Datat e trajnimit: 7 deri në 16 Qershor 2017  (9 netë).

Rimbursimi i udhëtimit do të jetë  sipas  Kritereve të Komisionit Evropian:

• Shqipëria, Kosova, Kroacia. Maqedonia : 180 EUR
• Spanja, Lituania: 275 EUR
• Finlanda: 360 EUR

Pjesëmarrësit duhet të marin me vete laptopin e tyre, dhe të jenë të përkushtuar për të marrë pjesë në të gjithë programin dhe të  jenë  në gjendje për të punuar në gjuhën angleze.

Aplikimi

Organizon:

Grupa “Hajde da…” / Group “Let’s…” – NGO

Phone: +381 11 3233 634

Ju lutem : Shkarkoni formularin e Aplikimit

Shikoni programin: InfoPack eLearning skills.pdf

Procedura e aplikimit:

Pasi të keni plotësuar formularin ju duhet ta dërgoni atë drenda datës 13 Maj në adresën:  [email protected]

Kontaktoni për pyetje:

Marko

E-Mail: [email protected]