Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim për të rinjtë në Tiranë

Trajnim për të rinjtë në Tiranë

Trajnim: Teatri si një mjet në punën e të rinjve, Tiranë

28 Mars – 1 Prill 2017 | Tiranë, Shqipëri

I hapur për pjesëmarrës nga: Shqipëria, Austria, Belgjika, Gjermania, Kosova, Maqedonia, Republika Jugosllave, Portugalia, Serbia

Afati i fundit për të aplikuar : 5 Mars 2017

Data e përzgjedhjes së pjesëmarrësve: 6 Mars 2017

 

Trajnimi i cili do të mbahet në Shqipëri do të bëjë bashkë 22 pjesëmarrës për 5 ditë për parë si mund të përdoret teatri si një mjet në punën me të rinjtë me fokus në cështjet gjinore dhe forcën e kapaciteteve të organizatës.
Trajnimi është bazuar mbi zbulimin e teknikave të teatrit në punën me të rinjtë dhe teatri si nje ndryshim social. Përgjatë trajnimit, pjesëmarrësit do të kenë sesione të ndryshme si komunikim, menaxhim konfliktesh dhe dialog ndërkulturor.  Trajnimi është bazuat në metodologjinë in-formale. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të punojnë një një atmosferë ndërkulturore dhe të mësojnë nga njëri – tjetri.
Qëllimet e trajnimit janë:

– Të fitojnë aftësi se si të përdorin në punën e të rinjve
– Ti japin hapsirë pjesëmarrësve për të mësuar nga njëri – tjetri dhe të shkëmbejnë praktikat e mira
– Të marrin njohuri në zgjidhjen e konflikteve dhe komunikimit
Trajnimi është pjesë e projektit ” Roli i burrit në barazinë gjinore në Evropë”  dhe mbështetet nga Erasmus + KA2.

Kostot:

Ky projekt është i financuar nga Programi Erasmus +. Pjesëmarrësit të cilët do të përzgjidhen do të kenë të gjitha shpenzimete nevojshme për këtë kurs të paguara ( akomodim, ushëtim, ushqim dhe materialet e nevojshme…). Ky kurs nuk ka tarifë për pjesëmarrje.

Organizator:  Center E8 (NGO/Others)

 Bashkë – organizator: Shoqata per Integrimin e Zonave Informale – SHIZI (NGO/Others)

APLIKONI KËTU

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni:  [email protected]  ose ne Skype bojanastojkovich.