Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim : Përmirësimi i të mësuarit tek të rriturit, Gjeorgji

Trajnim : Përmirësimi i të mësuarit tek të rriturit, Gjeorgji

Trajnim : Fuqizimi i mësimit tek të rriturit

Datat: 11-16 Gusht 2017 | Gjeorgji

Afati i fundit për të aplikuar: 12 Qershor 2017

Data e përzgjedhjes: 14 Qershor 2017

Pranohen: 28 pjesëmarrës nga Shqipëria, Armeni, Estoni, Gjeorgji, Gjermani, Itali, Portugali, Rumani, Spanjë, Ukrahinë

Lojrat TC për të përmirësuar mësimin tek të rriturit, do të jetë një trajnim 6 ditor, i cili do të mbahet në Kvareli, Gjeorgji nga data 11-16 Gusht 2017 dhe do të bëjë bashkë 28 pjesëmarrës ndërkombëtar.

Teoria e kompleksitetit sugjeron që lojrat e simulimit janë më shumë efektive se metodat e tjera mësimore, sepse në të njejtën kohë angazhohen në proçese efektive dhe njohëse të trajnerëve, kur bëjnë projekte ndërkombëtare me të rinjtë dhe punonjësit e rinisë (si vullnetarë dhe profesionale), lojrat ndihmojnë për të kapërcyer gjuhën dhe kulturën në pengesat e shpejta, me  buzëqeshje dhe argëtim për adoleshentët, për të nxitur komunitetin, krijuar kujtimet dhe ulur dallimet.

Me këtë trajnim duam që projekti dhe pjesëmarrësit të arrijnë objektivat e mëposhtme:
*Të mësoj rreth praktikës së punës së të rinjve në të gjithë;
*Të kuptoj teorinë dhe praktikën e lojës duke luajtur;
*Të zbuloj teknikën e planifikimit të punesë së suksesshme;
*Të zhvillojë aftësitë e praktikës në lojrat kryesore me të;
*Të jetë në gjendje të përdori teknikat e të mesuarit  jo formal me vullnetarët e rinj brenda organizatave të tyre;
*Të kenë njohuri të mire pune të Programit Erasmus +;
*Të zhvillojë projekte të reja së bashku.
Profili i pjesëmarrësve:
*Përfaqësues të organizatave që janë persona aktiv në fushën e të rinje

*Mundësia për të marrë pjesë në të gjithë projektin nga fillimi deri në fund

*Të interesuarit në vendosjen e bashkëpunimit të mëtejshëm me organizata të ngjashme nga vende të tjera të Europës
*Pjesëmarrësit pritet të jenë të avancuar në gjuhën angleze sepse gjuha e punës do të jetë në anglisht

Organizon: Pro international E.V (NGO/Others)

Bashë- organizon:  Co-organizer(s) Colorful House (NGO/Others)

Kostot: Pjesëmarrësit nga Shqipëria do të rimbursohen për bileten e tyre të udhëtimit deri në 360 Euro. Ushqimi dhe akomodimi do të jenë të mbuluara nga organizatorët. Pjesëmarrësi duhet të paguaj vetëm 20Euro tarifë pjesëmarrje.

Shkarkoni këtë LINK

Aplikoni tani