Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim për anëtarët e Kartës Rinore: “Zhvillimi i aftësive komunikuese dhe prezantuese”

Trajnim për anëtarët e Kartës Rinore: “Zhvillimi i aftësive komunikuese dhe prezantuese”

1 nentor 2021 – Qendra Youth Act në bashkëpunim me Barleti Testing and Training Center në datë 1 Nëntor 2021, zhvilluan me të rinjtë anëtarë të Kartës Rinore Evropiane trajnimin me temë: “Zhvillimi i aftësive komunikuese dhe prezantuese”.

Gjatë këtij trajnimi të rinjtë patën mundësinë të diskutonin mbi sfidat dhe vështirësitë e tyre komunikuese përpara audiencës, si dhe mundën të mësojnë disa teknika të cilat duke i vënë në zbatim do ti ndihmojnë për të prezantuar veten dhe punën e tyre në mënyrën e duhur.

Qendra Youth Act do të vijojë të zhvillojë trajnime me tema të ndryshme për të gjithë të rinjtë.