Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim Online E-learning

Trajnim Online E-learning

Punonjës të rinj – Trajnim Online E-learning

Datat: 10 Mars – 30 Prill 2017

Lejohen të marrin pjesë 100 pjesëmarrës nga vendet: , 

Afati i fundit për të aplikuar: 22 Shkurt 2017

Ky trajnim do ju orientojë ju të kuptoni se cfarë bën një punonjës i ri në botë. Ju do të jeni në gjendje për të kuptuar : duke parë filma të shkurtër, duke lexuar përmbajtjen, duke punuar në grup ose duke lozur me lojra të ndryshme me punonjës të rinj. 

Pjesëmarrësit:
Ky kurs është i hapur për pjesëmarrës nga : Austria, Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Qipro, Republika Ceke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, bluehost Luksemburgu, Malta, Holanda, Polonia, Portugalia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Anglia, Maqedonia, Shqipëria, Islanda, Norvegjia, Litenshtein, Turqia, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Bosnje-Hercegovina.

Objektivat e kursit – elementet kryesor

Përgjatë këtij kursi ju do të përvetësoni këto aftësi:
– Të kuptoni profesionin e punonjësve të rinj dhe profesione të tjera të ngjashme;
– Të njihni forma të tjera të të mësuarit dhe efikasitetin e mjeteve të edukimit jo formal;
– Të përshkruani inteligjencat e shumfishta dhe të përshtasni metodat mësimore që përdoren në përputhje me rrethanat;
– Të përdorni metodat efikase të komunikimit dhe tëkapërceni barrierat e komunikimit;
– Të identifikoni teknikat e menaxhimit të konfliktit;
– Të përmblidhni dhe të bëni më të mirat e dinamikësSummarise and make the most of the benefits of group dynamics;
– Të bëni bashkëpunim brenda komunitetit.

Temat që mbulohen:

Do të mbulohen disa elemente kryesor në fushat e mëposhtme : Profesionet e punonjësve të rinj, një përshkrim i shkurtër i punonjësve të rinj, përgjegjësitë e punonjësve të rinj në programin Erasmus +, dinamikën e grupit, komunikimin, llojet e inteligjencës, mësimin, motivimin, qëllimet, të mësuarit eksperimental, menaxhimin e konflikteve, planin personal dhe profesional, bashkëpunimin brenda komunitetit.

Mjetet e të mësuarit:
Ju duhet të përdorni mësime të detyrueshme të ndryshme përgjatë kursit, duke përfshirë dhe ato në vijin: librat online, trajnimet, sfidat- misionet, lojrat e shkurtra, detyrat në grup, filmat e shkurtër, kuice etj.

Orari:
Ju duhet 32 deri ne 50 orë (4-6 orë/javë) për të përfunduar këtë kurs, në varësi të studimeve tuaja. Ju mund të zgjidhni studimin tuaj periodik brenda afatit të caktuar: Mars – Prill 2017.

Certifikata
Kur ju të keni plotësuar kërkesat themelore, ju do të pajiseni me certifikatën e frekuentimit.

Gjuha:
Kursi do të zhvillohet në gjuhën angleze dhe rumune.

Niveli:
Fillestar – I mesëm

Kostot

Ky kurs për pjesëmarrësit është FALAS, falë mbështetjes së Programit Erasmus + e cila financon këtë kurs dhe falë punës së palodhur të stafit të projektit.

Aplikimi

Organizon:

The suitcase, the map and the voyage of a youth worker –OJQ

Tel: 0040722977094

Për më shumë informacion:

Për pyetje kontaktoni:

E-Mail: