Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim me temë “Vetëqeverisja”

Trajnim me temë “Vetëqeverisja”

Qendra Youth Act zhvilloi modulin e trajnimit “Vetëqeverisja”, aktivitet i projektit YOUth FOR CHANGE, me nxënës të gjimnazeve të Bashkisë së Kurbinit dhe konkretisht At Shtjefën Gjeçovi (Laç), Arif Halil Sulaj (Mamurras), At Shtjefën Kurti (Gore) dhe gjimnazit të Milotit. Projekti synon ndërgjegjësimin dhe rritjen e shkallës së përfaqësimit të të rinjve në qeverisjen vendore me synim angazhimin në procese vendimmarrëse dhe aktivitete vullnetare.
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte informimi i të rinjve mbi konceptin e vetëqeverisjes dhe të misionit
të saj. Ata u nxitën në hartimin dhe konceptimin e disa miniprojekteve dhe aktiviteteve
komunitare të cilat mund t’i aplikojnë në komunitetet ku bëjnë pjesë. Nën fishën “1 ditë për
komunitetin tim” nxënësit dhanë mendimet e tyre mbi angazhimin në çështje që lidhen me
ruajtjen e mjedisit, ndihmën për të moshuarit, argëtimin e fëmijëve etj.
Një rëndësi të veçantë i kushtuan edhe ndërgjegjësimit të të rinjve të tjerë, dhe jo vetëm, për
përfshirje aktive në komunitet përmes posterave dhe fushatës në mediat sociale.