Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim: Lidership për shekullin e 21. Apliko tani!

Trajnim: Lidership për shekullin e 21. Apliko tani!


Datat: 25 prill – 27 qershor 2018
Aplikoni tani! Numri është i kufizuar!

Program frymëzues, që zgjon liderin brenda vetes…

Kohëzgjatja:  10 jave, 25 ore

Ditët dhe oraret e trajnimit: Të mërkurave, ora 18.00-20.30

Dokumentat: CV, fotokopje diplome apo vertetim shkolle

Vendodhja: Në Bllok, Tiranë

Finalizimi: Certifikatë trajnimi në Lidership – Lidership për shekullin e 21 (Liçensuar nga shteti shqiptar).

Tarifa: 179 € (për ata me master apo sistem 4 vjeçar tarifa ulet në 149€)

Kontakt:
Email: [email protected]
Tel.: +355 68 688 9271
+355 69 607 7881

Tematikat e trajnimit

Hyrje në lidership
Përkufizimi i liderit & lidershipit
Lideri, mbështetësit & qëllimet/problematikat
Detyrat e lidershipit
Mitet e lidershipit
Teoritë e lidershipit
Vlerat e liderit
Lideri autentik
Faktori Wallenda
Strategjitë e lidershipit
Dallimet e liderit nga manaxherët
Kompetencat e lidershipit
Lideri i vertetë vs. Lideri fals

Zbulimi i zjarrit brenda teje 
Harku i ambicies
Tipologjia e liderve
Figurat arketipale të transformimit
Etapat dhe përbërësit themelor të lidershipit
Ekuacioni i origjinalitetit
Udhëtimi i lidershipit autentik
Njohja e vetvetes
Gjetja e pasionit
Drejtimi nga podiumi.

Trashëgimia e lidershipit
Jetëgjatësia e lidershipit
Ndërtimi i një trashëgimie
Fotomozaiku
Përfituesit e trashëgimisë drejtuese
Pozicioni dhe roli natyral
Impakti i liderit mbi kulturën, aktorët, institucionin
Shkrimi i Deklaratës së trashëgimisë udhëheqëse
Trashëgimia, aksioni dhe rezultatet
Trashëgimia nën presion
Trashëgimia dhe përgjegjësitë e lidershipit

Besueshmëria e liderit
Lidershipi i besueshëm
Besimi strategjik
Besimi institucional
Besimi personal
Perfitimet e lidershipit te besueshem
Besimi, veprimtaria & komunikimi
Armiqte e njohur & te panjohur te lidershipit te besueshem

Imazhi i liderit dhe institucioneve  
Koncepti i imazhit social
Imazhi i liderit & institucioneve
Imazhi global
Imazhi, mass-media & opinioni publik
Imazhi & pozicionimi
Pritshmëria & besueshmëria
Imazhi i dëshërueshem
Analiza SWOT
Administrimi i krizave të imazhit

Lideri dhe Komunikimi
Modeli bazik i komunikimit
Komunikimi publik & politik
Rregullat e komunikimit efektiv
Fushatat e ambjentit & ngacmimit
Komunikimi i perditshëm/fushatat permanente
Ligjet e propagandës
Teknikat e Fjalimeve të Reganit
Lideri retorik – Martin Luther King Jr.
Administrimi i krizave të komunikimit

Ndërtimi mbi pikat e forta dhe Origjinalitetin  
Njohja & manaxhimi i vetvetes
Vet-ndërgjegjësimi
Zbulimi i pikave të forta
Performanca mbi fortësitë
Vlerat, pozicioni & kontributi
Përgjegjësitë në marëdhënie me të tjerët
Parimet udhëheqëse & kufijtë etike
Konfliktualiteti i vlerave
Testimi i vlerave nën presion
Autenticiteti juaj

Inteligjenca emocionale dhe Profesionalizmi
Koeficienti i inteligjencës & Inteligjenca emocionale
Përbërësit e inteligjencës emocionale
Vetëdija, vetrregullimi, motivimi, ndjeshmëria, përshtatja shoqërore
Mbledhja e njerëzve në anën tuaj
Zëri si mekanizëm ndryshimi
Gjendja shpirtërore si motor performance
Integriteti i themel besimi
Qendrueshmëria, përputhja, serioziteti & ndershmëria
Profesionalizmi-rregulli i 10 mijë orëve
Talenti, puna & oportuniteti
Të nxënit tradicional – mirëmbajtje e sistemit & reflektim mbi krizën
Të mësuarit bashkëkohor – parashikim i të ardhmes, dëgjim & pjesëmarrjes në ndryshim

Ana e errët: Dinakëria dhe Intriga 
Inteligjenca sociale vs inteligjenca politike
Drejtimi përmes intimidimit, frikës & ndëshkimit
Mashtrimi
Nixon-i & Watergate-i
Pushteti nga demonet e së shkuarës
Dallimi midis fuqisë & lidershipit
Lufta kundër mass medias
Krimi & dënimi
Historia e Mandelës

Rreziku i daljes nga shinat 
Humbja e lidhjeve me realitetin
Frika nga dështimi
Ambicia e shfrenuar
Etja për sukses
Mashtruesit, racionalizuesit, lavdikërkuesit, vetmitarët & meteorët
Lakmia, megalomania, egoizmi
Koha, talenti, momenti & rreziku
Tipologjia e pernalitetit
Lideri narcistik (fortësitë & dobësitë)

Fatkeqësia, Integriteti dhe Konsolidimi i karakterit  
Konfrontimi i vështirësive
Adaptimi, vetbesimi & optimizmi
Forca e eksperiencave kruciale
Liderët, moraliteti dhe responsabiliteti
Përbërësit & faktorët influencues e suksesit
Integriteti – Jeta personale, familjare, profesionale dhe shoqërore
Kompromentimi & Ambicia – Asnjëherë mos shkel vlerat
Kurajua & karakteri

Diskursi publik 
Mentaliteti i lidershipit
Tërheqja pas – vetdiagnostikimi
Kuadri i parapërcaktuar i të folurit publik
Tejkalimi i frikës dhe nervozitetit
Përdorimi i gjesteve natyrale
Pasioni & arti i praktikës
Muzikaliteti fjalimit
Tempoja, dinamika, intonacioni, timbri, ritmi
Krijimi i mesazheve të paharrueshme
Përfytyrimi, simbolika, morali & përsëritja
Anafora, epistrofa, aliteracioni
Anektodat & mbyllja e qarkut
Mbrojtja e kauzes tënde.

Lektori: Dr. Erion Piciri  – drejtor i Institutit të Lidershipit, i fokusuar në kërkime, konsulence dhe trajnime. Përgjatë viteve ai ka dhëne konsulencë politike, institucionale dhe elektorale.

Background-i i tij akademik dhe profesional është pasuruar me një eksperiencë tre vjecare në SHBA, ku u diplomua në Universitetin Fordham të New York-ut, Sh.B.A, në Shkenca Politike – (Master of Arts) Zgjedhje dhe Manaxhim Fushatash, si dhe kreu disa graduate courses për Government & American Politics në Universitetin e Harvardit. Në Mars 2011 (Washington D.C.), vlerësohet me një cmim nga Shoqata Amerikane e Këshilltarëve Politike.

Më herët, përgjatë viteve 2008 deri në 2010, ai ka mbajtur detyrën e Drejtuesit të Departamentit të Shkencave Politike & Administrative, si dhe zv. Rektorit për Politika dhe Zhvillim Institucional në Albanian University.

Në vitin 2007 ka marrë titullin e Doktorit të Shkencave në Bukuresht, Rumani, me tezën: “The Decision-Making Process at the Level of Public Health Policy”. Nga viti 2003 deri më 2007 ka qenë kërkues shkencor pranë Departamentit të Menaxhmentit dhe Politikave të Shendetit Publik në UMF “Carol Davila”, në Bukuresht.

Më herët Erion Piciri, ka kryer studimet bachelor në Shkenca Politike në Bukuresht, ku është diplomuar gjithashtu në studimet master në Komunikim Politik. Marketing Elektoral dhe Politik. Në formimin e tij akademik përfshihen edhe studime të tjera masterale dhe pasuniversitare në Shkenca Administrative, Studime Europiane, Studime mbi Sigurinë, Drejtësi dhe Menaxhim. Ai ka publikuar në rumanisht: Politikat Publike si dhe Imazhi i Institucioneve Publike.

Në përvojën e tij mësimdhënëse dhe trajnuese përfshihen Politikat e Krahasuara, Komunikimi Publik dhe Marketingu Institucional, Qeverisja, Fushatat Elektorale dhe Lidershipi Politik.