Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim | Kërkohen pjesëmarrës nga Shqipëria

Trajnim | Kërkohen pjesëmarrës nga Shqipëria

Tema: “Youth Participation – From Right to Act”

Data: 24.01.2019 – 01.02.2019

Vendi: Slavonski Brod, Kroaci

Kërkohen: Tre pjesëmarrës nga Shqipëria

 

Ky projekt do të bëjë bashkë 24 pjesëmarrës të rinj, punonjës të rinj, përfaqësues i autoriteteve lokal nga 8 vendet e Europës, të përfshirë direkt në punë me të rinjtë, me eksperiencë dhe interesa të vecanta në fushën e rinisë dhe pjesëmarrjes rinore.

Ky projekt është për pjesëmarrës të motivuar për të mësuar forma të reja në promovimin dhe mbështetjen e pjesëmarrjes rinore në nivel kombëtar.

Për më shumë detaje, mund të kontaktoni në adresën: [email protected]