Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim informues FALAS 1 ditor me temë: “Sfidat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”

Trajnim informues FALAS 1 ditor me temë: “Sfidat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”

Trajnim informues FALAS 1 ditor me temë: “Sfidat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”

Zhvillimi: E shtunë më 01.09.2018 ora 11.00
Vendi i zhvillimit: IRISOFT EDUCATION

Përshkrimi:
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore tanimë për nga rëndësia është kthyer në profil prespektive punësimi në Shqipëri. Në aspektin e gjerë të elementeve, pikave dhe përgjegjësive të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, si në çdo pozicion pune hasen problematika që kërkojne zgjidhjet e duhura dhe efiçente në një kohë të shkurtër. Nisur nga sa më lart si dhe për të ndërtuar, standartizuar, mirëorganizuar dhe kontrolluar suksesshëm proceset e punës në HR, nevojiten njohuri mbi sfidat e punës dhe parapërgatitjen profesionale për to në menaxhimin e HR, për rezultate me të larta, produktivitet, shpejtësi në harmonizimin e punës për mbarëvajtjen e të gjitha punëve. Trajnimi do të trajtojë pikërisht menyrat më efikase dhe rezultative sesi mund të harmonizohen dhe përmirësohen proceset e punës drejt efiçencës dhe performancës së lartë në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore.

Të interesuarit janë të lutur të konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në numrin e cel: 0672888893 ose email: [email protected]