Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim Evropian për personat që mbështesin EVS

Trajnim Evropian për personat që mbështesin EVS

 

Trajnim:  SOHO – Trajnim Evropian për personat që mbështesin EVS

Datat 09 – 13 Maj 2017

Vendi: Letoni

Pjesëmarrja: Lejohen të marrin pjesë maksimumi 30 persona të cilët vijnë nga: Austria, Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Latvia, Liteshtein, Malta, Hollanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Federata Ruse, Spanja, Turqia, vendet partnere të lindjes, Vendet e Ballkanit perëndimor ( Shqipëria, Bosnje- Hercegovina, Kosova, Mali I Zi, Serbia).

Afati i fundit për aplikim: 19 Mars 2017

SOHO synon të rrisë cilësinë e projekteve të EVS nëpërmjet zhvillimit të kopetencave thelbësore të  personave me mbështetje. Ajo gjithashtu ofron informacion të përditësuar  për pjesëmarrësit e saj në mundësine e dhënë nga program Erasmus + Rinia për Veprim.

Përshkrimi:

Trajnimi i SOHO është projektuar për ata të cilët janë të përfshirë direkt në sistemin mbështetës rreth vullnetarëve të EVS ( p.sh mentorëve dhe detyrave që lidhen me personat mbështetës) në hostim, dërgim dhe koordinim.  Personat e mbështetur luajnë një rol vendimtar në sigurimin e kushteve për kualitet në shërbimin vullnetar dhe krijojnë mundësi për  vullnetarët që mësojnë në EVS.

Qëllimi përgjithshëm i kursit SOHO është:

  • Të rrisë cilësinë e aktiviteteve të EVS nëpërmjet zhvillimit të kopetencave ( njohurive, aftësive dhe qëndrimeve) të aktorëve kryesor të përfshirë në sistemin e mbështetjes rreth vullnetarizmit në projektet e EVS të zhvilluara në kuadër të Erasmus + : Programi Rinia në Veprim.

Objektivat specifike të kursit SOHO janë:

  • Për të kuptuar më mirë konceptin EVS “shërbimi i të mësuarit” dhe aspekte të tjera të cilat lidhen me cilësinë në EVS
  • Për të përmirësuar aftësinë për bashkëpunim dhe për të punuar me partner ndërkombëtar
  • Të reflektojë mbi rolet, përgjegjësitë dhe sfidat në kuadër të sistemit të mbështetjes vullnetare EVS
  • Të rrisë ndërgjegjësimin e dimensionit të mësuarit në EVS dhe të siguroj mjete për mbështetjen e të mësuarit
  • Për të mbështetur njohjen e të mësuarit jo formal në EVS nëpërmjet zbatimit të kopetencave të Youthpass.
  • • Të sigurojë informacion të përditësuar rreth Erasmus +: Programi Rinia në Veprim.

Përvec kësaj, trajnimi SOHO është një mundësi e shkëlqyer për personat në mbështetje të EVS të shkëmbejne eksperiencat e tyre, të ndajnë praktikat e mira dhe për ndërtimin e partneritetit informal.

Të gjithë pjesëmarrësit e mëparshëm të SOHO janë të mirëpritur të bashkohen në Komunitetin SOHO duke ruajtur  lidhjen pas kursit.

Rrjeti i Agjensisë Kombëtare për Erasmus + Rinia në Veprim organizon një seri të SOHO-s cdo vit.  Ju mund të gjeni një pasqyrë të gjithë SOHO-ve të ardhshme.

Kostot

Ky projekt është i financuar nga Erasmus + Programi Rinia në Veprim

Nëse zgjidheni për këtë kurs, të gjitha shpenzimet ( fjetja, udhëtimi, viza etj) të përshtatshme për pjesëmarresin në këtë kurs do të rimbursohen nga NAs e përfshirë në këtë projekt – përvec tarifës së pjesëmarrësit e cila ndryshon nga thirrja në thirrje dhe nga shteti në shtet.

Ju lutem kontaktoni Na ose SALTO RC në shtetin tuaj EECA: [email protected]; SEE: [email protected]) për të mësuar më shumë në lidhje me detajet financiare, dhe si për të rezervuar biletën tuaj të udhëtimit dhe  rimbursimin e shpenzimeve tuaja të udhëtimit.

Shënim: Ky aktivitet është i financuar nga TCA 2016

Aplikimi:

Organizator: YiA National Agency Latvia – National Agency

Bashkë-organizator: SALTO T&C RC – coordinator

Pjesëmarrja e NAs – Përzgjedh aplikimet dhe financon kostot e udhëtimit

SALTO SEE dhe  EECA do të ndihmojnë në përzgjedhjen e aplikantëve nga të dyja rajonet dhe financimin e kostove të udhëtimit të tyre.

Për informacion shtesë ju lutem : Shkarkoni formularin e aplikimit

Shkarkim në dispozicion: InfoPack Soho.pdf

Kontaktoni për pyetje: Edgars

E-Mail: [email protected]

Përpara se të aplikoni ju lutem kontaktoni NA në shtetin tuaj për të pare nëse jeni të përfshire në këtë projekt konkret dhe kushtet e rimbursimit të udhëtimit. NB! Mësoni rreth tarifës së pjesëmarrësit dhe rregullave të tjera.