Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim Evropian për persona mbështetës të programit EVS

Trajnim Evropian për persona mbështetës të programit EVS

Trajnim

Datat: 17-21 Tetor 2017 | Suedi

Afati i fundit i aplikimit: 4 Shator 2017

 

SOHO ka për qëllim rritjen e cilësisë së projekteve EVS përmes zhvillimit të kompetencave thelbësore të personave mbështetës. Gjithashtu, ky trajnim do u ofron pjesëmarrësve të saj informacion të përditësuar mbi mundësitë e dhëna nga programi Erasmus +: Rinia në Veprim.

Kursi i trajnimit SOHO është projektuar për ata që janë të përfshirë drejtpërsëdrejti në sistemin e mbështetjes rreth programit vullnetar të EVS-së (p.sh., mentorëve, vullnetarëve lokalë dhe koordinatorëve) në anën e pritjes, dërgimit dhe koordinimit. Njerëzit mbështetës luajnë një rol vendimtar në sigurimin e kushteve për një shërbim cilësor vullnetar dhe krijimin e mundësive për të mësuarit vullnetar në EVS.

 

Qëllimi i përgjithshëm i këtij trajnimi është:

  • Rritja e cilësisë së aktiviteteve të EVS-së përmes zhvillimit të kompetencave (njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve) të aktorëve kryesorë të përfshirë në sistemin mbështetës për vullnetar në projektet EVS të zhvilluara në kuadër të Programit Erasmus +

Përveç kësaj, trajnimi  SOHO është një mundësi e shkëlqyer për personat mbështetës të EVS-së për të shkëmbyer përvojat e tyre, për të ndarë praktikat e mira dhe për ndërtimin e partneritetit joformal. Të gjithë pjesëmarrësit e mëparshëm SOHO janë të mirëpritur të hyjnë në komunitetin SOHO në: https://www.facebook.com/soho.trainers

Për më shumë informacion mund të shkarkoni Info Pack 

Kontakt për pyetje:

Liene Ledaine

E-Mail: [email protected]

Kostot

Ky projekt financohet nga programi Erasmus +: Rinia në Veprim. Duke u zgjedhur për këtë kurs, të gjitha shpenzimet (akomodimi, udhëtimi, viza, etj) janë të mbuluara nga organizatorët.

Aplikimi

Afati i fundit i aplikimit është data 4 Shator 2017

Data e përzgjedhjes: 18 Shtator

Për të aplikuar klikoni këtu