Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim 1 ditor: Tema: Përmirësimi i Cilësisë së Shërbimit ndaj Klientëve

Trajnim 1 ditor: Tema: Përmirësimi i Cilësisë së Shërbimit ndaj Klientëve

Trajnim 1 ditor: 
Tema: Përmirësimi i Cilësisë së Shërbimit ndaj Klientëve

Zhvillimi: E shtunë më 16.12.2017 ora 15.00
Kohëzgjatja: 3 orë
Vendi i zhvillimit: IRISOFT EDUCATION
Certifikimi: Certifikatë e licensuar dhe akredituar

Përshkrimi:

Një pjesë e konsiderueshme e kompanive janë të orientuar më shumë ndaj shitjeve se ndaj përmirësimit cilësor të standarteve të shërbimit të klientit, gjë që i ka sjellë humbje imazhi, të ardhurash dhe prestigji në treg. Njerëzit kur nisen të blejnë, pak bëjnë zgjedhje racionale dhe shumë më shumë blerje emocionale pra ata blejnë shitësin dhe atë çfarë ai përfaqëson dhe prezanton sesa produktin që duan. Në këtë plan, rëndësia e trajnimit dhe pajisjes së shitësit, pasqyrë e aktivitetit profesional të kompanisë që përfaqëson, me aftësi, njohuri dhe karakteristika, për të rritur kësisoj nr e klientëve dhe përmirësuar shërbimin cilësor ndaj tyre, kthehet automatikisht në domosdoshmëri.

Kush mund të jetë pjesëmarrës:

Ky trajnim vlen për drejtuesit e kompanivë, individët që punojnë në këtë sektor, studentë të administrim biznesit por edhe drejtuesit e shitjeve, për të ditur se çfarë të bëjnë për të rritur dhe përmirësuar ndjeshëm imazhin e përceptuar të kompanisë ku punojnë, në tregun e sektorit ku operojnë por edhe në tregun tërësor.

Përmbajtja e trajnimit:

Trajnimi përmban orientim, këshilla, njohuri dhe informacion të vlefshëm praktik sesi të rriten maksimalisht standartet e shërbimit ndaj klientit në një kohë të shkurtër dhe nëpërmjet tyre të zhvilllohet më tej dhe imazhi i kompanisë.

Të interesuarit për një informacion të detajuar dhe konfirmimin e pjesëmarrjes janë të lutur të na kontaktojnë në:

Email: [email protected]
Cel: 0662888893

Ju mirëpresim