Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim 1 Ditor: “Njohja dhe mbrojtja e të drejtave ligjore gjatë marrëdhënies së punës”

Trajnim 1 Ditor: “Njohja dhe mbrojtja e të drejtave ligjore gjatë marrëdhënies së punës”


Zhvillimi: E shtunë më 10.02.2018 ora 12.00
Vendi i zhvillimit: IRISOFT EDUCATION

Tematikat që do trajtohen:

  1. Marëdhënia e punës dhe mbrojtja ligjore e saj.

  2. Lindja e marrëdhënies së punës, dokumentacioni që ligjëron fillimin e marëdhënies së punës

  3. Marrëdhënia ligjore midis Punëdhënës-Punëmarrës

  4. Detyrimet e punëdhënësit ndaj punëmarrësit dhe anasjelltas

  5. Puna me kohë të pjesshme, të drejtat ligjore të punëmarrësit dhe detyrimet e punëdhënësit

  6. Përfundimi i marrëdhënieve të punës, respektimi i dispozitave ligjore, të drejtat e punëmarrësit dhe detyrimet e punëdhënësit në procedurë e përfundimit të marrëdhënies së punës.

Pjesëmarrësit pajisen me CERTIFIKATË

Të interesuarit për informacion shtesë dhe për konfirmimin e pjesëmarrjes janë të mirëpritur të  kontaktojnë në :

Email: [email protected]
Cel: 0672888893

Duke dërguar:
Temën e trajnimit / emër / mbiemër / numër cel / adresë email