Home / Njoftime dhe Aktivitete / Thirrje për të rinjtë, Boot Camp 3 ditor “Media dhe Arti si mjete ndërgjegjësimi”

Thirrje për të rinjtë, Boot Camp 3 ditor “Media dhe Arti si mjete ndërgjegjësimi”

Nëse je i/e re në fushën e gazetarisë dhe artit dhe ke dëshirë të vësh në jetë një ide projekti për gjithëpërfshirje, barazi dhe besim të ndërsjelltë, kjo thirrje është për ty.
UNDP së bashku me UNFPA Albania do të organizojnë një BOOT CAMP për të rinjtë 20-29 vjeç.
Kërkohen të rinj me ide novatore dhe shpirt artistik, krijues e gazetaresk që të aplikojnë për të marrë pjesë në këtë aktivitet.
Ndër produktet që të rejat dhe të rinjtë pjesëmarrës pritet të realizojnë si ekip janë:
Video të shkurtra për histori njerëzore apo vlogs për media sociale;
Tekste (artikuj, ese, histori njerëzore apo materiale të ngjashme të shkruara)
Podkaste;
Arte vizuale (projekte fotografike, ilustrime, qeramikë, skulptura, grafiti, art rruge, etj.);
Comics me kombinim teksti e ilustrimesh për të treguar histori apo përcjellë informacione;
Performanca (teatër playback, media stunts, flash mob, kërcime, poezi të interpretuara, etj.);
Muzikë (forma të ndryshme të raptivism – hip-hop, rap music, video poetry);
Aplikacione/ Lojëra kompjuterike/Instalacione interaktive.
Formoni grupin tuaj me 3-6 bashkëmoshatarë dhe prezantoni idenë tuaj. 3 grupet fituese për të realizuar idetë pas Boot Camp-it, do të mbështeten me mentorim, konsultime të vazhdueshme dhe do të kenë në dispozicion të zbatimit të secilës ide fituese një shumë deri në 5,000 .
Aplikoni në këtë link:
️ Afati i aplikimit: 1 Maj 2023 ora 23:59.
ℹ️ Ky aktivitet organizohet nga #UNFPA dhe #UNDP#Shqipëri, në kuadër të zbatimit të projektit “Fuqizimi i rolit të të rinjve për promovimin e mirëkuptimit reciprok, narrativës konstruktive, respektit për diversitetin dhe rritjes së besimit, në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Kosovë*”.
Nxitoni të aplikoni!
* Për Kombet e Bashkuara, të gjitha referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekstin e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit (1999).