Home / Njoftime dhe Aktivitete / Thirrje për të gjithë liderat e rinj!

Thirrje për të gjithë liderat e rinj!

Jeni ju 16 – 18 vjeç deri në 25 Qershor 2016? Jeni i përkushtuar për të ndërtuar një Shqipëri me të mirë? Nëse jeni, atëherë jeni personi i duhur për të aplikuar në programin “Benjamin Franklin”. Ju mund të kaloni 4 javë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mësuar rreth praktikave demokratike, shërbimit vullnetar, zgjidhjes së konfliktit, të menduarit kritik, lidershipit, medias, e shumë të tjera!

Klikoni këtu: http://goo.gl/g8FqUT

Calling all young leaders! Will you be between 16-18 as of June 25, 2016? Are you committed to building a better Albania? If so, apply for the Benjamin Franklin Fellowship and you could spend four weeks in the United States learning about democratic practices, volunteer service, conflict resolution, critical thinking, leadership, the media, and more!

Click here: http://goo.gl/g8FqUT