Home / Kurse dhe Trajnime / Thirrje për pjesëmarrës: Hapja e Dyerve për të rinjtë Rom”

Thirrje për pjesëmarrës: Hapja e Dyerve për të rinjtë Rom”

VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR –  Mbështetur përmes thirrjes së dytë të RYCO për Projekt Propozime, e bashkë-financuar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Paqes, Shoqata e të Rinjve Rom Serbi së bashku me partnerët e tyre ftojnë të rinjtë e moshës 18-30 vjeç, nga vendet e Ballkanit Perëndimor të bashkohen në projektin “Hapja e Dyerve për të rinjtë Rom”. Ky projekt ka si qëllim të forcojë rolin e të rinjve Rom për pjesëmarrje në hartimin e politikave rajonale, përmes inicimit të kornizës për bashkëpunim rajonal, ngritje kapacitetesh, dhe planifikimin të veprimeve në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.

Projekti do të përbëhet nga 6 ditë trajnim të cilat do të mbahen në Novi Sad, Serbi, nga data 15 deri në 20  Shkurt 2020, dhe procesi i planifikimit të veprimeve i cili do të zhvillohet online përmes trjanimeve dhe mesit të muajit Prill.

Kriteret e përzgjedhjes janë eksperienca dhe motivimi i mëparshëm për të marrë pjesë në projekt, si dhe gatishmëria për të marrë pjesë në aktivitetet e ardhshme brenda rrjetit. Pas theksit të veçantë mbi larminë e identiteteve dhe eksperiencës, projekti do të bëjë bashkë 30 të rinj, 5 përfaqësues për çdo vend nga: Shqipëria, Bosnje Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Të gjitha shpenzimet e udhëtimet dhe akomodimit janë të mbuluara nga organizatorër, dhe udhëtimi nga dhe për në Novi Sad janë të planifikuara nga organizatat partnere.
Afati i fundit për të aplikuar: 5 Shkurt ora 23:59!

Më shumë info: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/WBRomaYouth/

Apliko këtu!