Home / Njoftime dhe Aktivitete / Thirrje për Këshilltarë të Rinj Politikë nga vendet e Ballkanit Perëndimor:

Thirrje për Këshilltarë të Rinj Politikë nga vendet e Ballkanit Perëndimor:

Afati i aplikimit: 13 Gusht 2018

Datat: 12-16 Nëntor 2018-07-11

Vendi: Instituti për Inisiativat Ligjore për Europën Qendrore dhe Lindore (Central and Eastern European Law Initiative (CEELI) Institute), Pragë, Republika Çeke.

Përshkrimi

Zyra e OSCEE-së për Institucionet Demokratike dhe Të drejtat e Njeriut (ODIHR) dhe Shkolla e Politikave Publike në Universitetin Europian Qendror po organizojnë një kurs trajnimi intensiv 5-ditor për Këshilltarë të Rinj Politikë nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Përmes disa ushtrimeve praktike të kombinuara me leksione dhe punë grupi, kursi do të pasurojë pjesëmarrësit me njohuri mbi institucionet demokratike dhe politikë-bërjen, gjithashtu edhe me qëndrimet e OSCE-së në fushën e qeverisjes demokratike. Në këtë mënyrë, ky trajnim do t’i vijë në ndihmë këshilltarëve të rinj që të jenë të përgatitur për të qenë lider në përcaktimin e së ardhmes të rajonit të tyre.

Kursi do të përqëndrohet në zhvillimin e aftësive praktike në disa fusha si:

Roli i këshilltarëve politikë: funksionet kryesore dhe dhënia e këshillave të mira; Formimi i mjediseve politike komplekse: planifikim dhe implementim strategjish; analizë dhe arsyetim të kontekstit politik të jashtëm e të brendshëm; marrje vendimesh në kushtet e informacionit të limituar; parime dhe etikë; parashikim dhe planifikim; përkrahje të vlerave demokratike; Analiza të drejta të politikave të përfshirjes, përfshirje të aktorëve të jashtëm e të brendshëm; ndërtim dhe qëndrueshmëri të marrëdhënieve e rrjeteve të ndryshme, negocim në mënyra efektive; Zotërim të komunikimit dhe advokimit; përpilim politikash, përpilim fjalimesh, planifikim të strategjive në komunikim, diplomaci publike, marrëdhënie me mediat, komunikim në mënyrë efektive;

Kursi do të zhvillohet mbi bazën e metodave të testuara  në edicionet e suksesshme ne vitet 2014,2015,2016 dhe 2018 të mbajtura në Sandö, Varshavë, Budapest, Kisinau, Tunis dhe Bishkek. I drejtuar nga trajnierë me eksperiencë profesionale në politikat publike, ky kurs kërkon pjesëmarrës aktivë dhe të angazhuar në përpilim fjalimesh, debate dhe konference. Pjesëmarrësit do të sfidojnë njëri-tjetrin duke u bërë pjesë e negocimeve simuluese dhe e konferencave për shtyp, të cilat janë detyra të përditshme të këshilltarëve politikë.

Kushtet për pjesëmarrje

Kursi do të përfshijë rreth 25-30 këshilltarë politikë nën moshën 35 vjeç.

Kushtet e kërkuara për tu bërë pjesë e trajnimit janë:

 1. Diplomë Universitare e Nivelit të Parë;
 2. Minimalisht 4 vjet eksperiencë pune ne Ministri apo në të tjera Agjensi Ekzekutive, Administratë Presidenciale apo Parlamentare.
 3. Aplikantë të lindur pas datës 1 janar 1983.
 4. Anglishte e rrjedhshme profesionale.
 5. Kombësi të një prej vendeve si: Shqipëria, Bosnja, Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Gjithashtu, pranohen edhe aplikantë nga Kosova.

Kostot

Shpenzimet e kursit të cilat përfshijnë trajnimin, materialet e trajnimit, biletën e udhëtimit, akomodimin dhe ushqimin, do të mbulohen nga organizatorët.

Aplikimi

 • Ju mund të aplikoni në linkun e mëposhtëm .
 • Gjithashtu, për të kompletuar aplikimin, aplikantët duhet të bashkëngjisin edhe një regjistrim në video jo më shumë se 3 minuta i cili do të përdoret vetëm me qëllim të rekrutimit dhe do të fshihet më pas. Në këtë video do t’i përgjigjeni pyetjeve të mëposhtme:
 1. Ju lutem prezantoni veten shkurtimisht.
 2. Sa përshtatet eksperienca juaj me këtë thirrje?
 3. Më çfarë vështirësish përballen këshilltarët e rinj gjatë kryerjes së detyrës në vendin tuaj?
 4. Cilat janë pritshmëritë tuaja nga trajnimi?

 

Aplikantët do të përzgjidhen mbi bazën e kritereve të pranueshmërisë.

ODHir-i kërkon aplikantë për thirrjen  pavarësisht gjinisë, aftësisë fizike, besimeve fetare e etnike.

Për informacione të mëtejshme kontaktoni në [email protected]