Home / Kurse dhe Trajnime / Thirrje për aplikantë në projektin “Train 2017”

Thirrje për aplikantë në projektin “Train 2017”

Këshilli Gjerman, për Mardhëniet Internacionale (KGJMI).

Afati i fundit për aplikim: 13 Shkurt 2017

E hapur për: Grupet e ekspertëve hulumtues nga Shqipëria, Bosnia Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia.

Të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga organizatorët.

 

Përshkrimi:

Këshilli Gjerman për marrdhëniet me jashtë  bën thirrje për aplikime, për Programin TRAIN (Grupet e ekspertëve hulumtues mundësojnë punë kërkimore dhe këshilla nëpërmjet rrjeteve dhe bashkëveprimit).

Hulumtuesit nga Shqipëria, Bosnia Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia do të kenë mundësi për trajnim dhe bashkëpunim. Programi TRAIN kërkon adoptimin e poliktikave të frytshme, dialoguese ndërmjet politikanëve dhe grupeve eksperte të hulumtuesve(analistëve) në Ballkanin Perëndimor. Gjatë zhvillimit të disa seminareve, pjesmarrësit do të përfitojnë trajnim mbi sjelljen dhe komunikimin efikas të hulumtimit të politikave dhe do të kenë mundësi të shkëmbejnë gjetjet e tyre kërkimore me vendimmarrësit në Bruksel, si dhe në nivel kombëtar.
Çdo studiues pjesëmarrës  pritet të hartojë një dokument politikash të rëndësishme për procesin e integrimit në BE të vendit të tij/saj përkatëse ose rajonin në tërësi.

Tema e përgjithshme e Programit TRAIN 2017 është “korrupsioni dhe praktikat informale” në vendet kandidate dhe vendet e mundshme kandidate të Evropës Juglindore.

Kostot: Programi Train është i financuar nga Zyra Federale Gjermane e Marrdhënieve me Jashtë dhe drejtohet nga Këshilli Gjerman i Marrdhënieve me Jashtë.

Cmimet Fituese
Ndërkohë që nuk do të ketë paga ditore direkte. Çdo punim do të vlerësohet me 250 EUR. Vec kësaj gjuha e redaktimit të letrës përfundimtar të politikave mund të subvencionohet me cmime deri në 100 EUR dhe shtypjen e saj me deri në 200 EUR (me paraqitjen e faturave).

Si të aplikoni? Aplikimet nëpërmjet emailit duhet të përfshijnë:

1.       Një formular të plotësuar aplikimi. 

2.       Një CV i pjesmarrësit (max. 2 faqe, duke përfshirë informacion për shkollimin e aplikantit, eksperienca në punë dhe publikimet)

3.       Afati i fundit për aplikim është 13 Shkurt 2017. Për më shumë informacion shikoni KËTË

material.

Për pyetje të tjera kontaktoni në : Sara Ëohlfeld, Përgjegjëse e Programit , Alfred von Oppenheim [email protected]