Home / Njoftime dhe Aktivitete / Thirrje e hapur | Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”

Thirrje e hapur | Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”

Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” shpall thirrjen e hapur drejtuar artistëve mbarëshqiptarë për prezantimin e portfoliove të tyre, me qëllim eksplorimin e skenës artistike të vendit. Programi vjetor i ekspozitave të përkohshme të Muzeut fokusohet në një pjesë të tij në kërkimin dhe promovimin e artistëve të rinj deri në moshën 40 vjeç. Ftesa është e hapur për disiplinën e fotografisë. Artistët që i përgjigjen thirrjes duhet të referojnë nëpërmjet dosjes elektronike kërkimin e tyre artistik, përfshirë këtu ekspozitat, rezidencat dhe trajnimet e ndryshme kombëtare e ndërkombëtare. Afati për dërgimin e materialeve është deri me dt. 30 qershor 2018.

Formati i aplikimit:

  • Curriculum Vitae (shqip dhe anglisht);
  • Portfolio, max. 10 Mb;
  • Secila vepër duhet të ketë të specifikuar: titullin, teknikën e përdorur, vitin si dhe një përmbledhje për konceptin e punimeve deri 700 fjalë (shqip dhe anglisht).
  • Projektet duhet te jenë të realizuara gjatë 3 viteve të fundit;
  • Të gjithë materialet duhet të dërgohen në format PDF në adresën e-mail [email protected]

Shënime

Nuk pranohen materiale fizike të dërguara.
Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në adresën e-mail: [email protected], tel. +355 22 400 504
Personi i kontaktit: Lek Gjeloshi – Përgjegjës i konservimit dhe i menaxhimit të koleksioneve