Home / Njoftime dhe Aktivitete / Takim Informues: Praktika Profesionale ne SHBA

Takim Informues: Praktika Profesionale ne SHBA

Albanian American Development Foundation (AADF), në kuadër të projektit “Master & Internship Program”, shpall thirrjen per aplikime per Komponentin e Praktikës Profesionale në SH.B.A.

Programi synon rritjen e kapaciteteve profesionale të punonjësve të rinj, me minimumi 3-5 vjet eksperience pune, pjesë të sektorit publik edhe privat, të cilët punojnë në fusha si Studime Arsimore, Menaxhim dhe Administrim Arsimor, Teknologji dhe Inovacion, Menaxhim projekti, Sipërmarrje, Biznes, Zhvillim, Turizëm Kulturor dhe Eko-Turizëm, dhe që janë të përkushtuar të adresojnë sfidat e ardhshme në fushat e sipërpërmendura, duke kontribuuar në zhvillimin e shoqërisë shqiptare.

Për të prezantuar më shumë në lidhje me programin, afatet, procesin e aplikimit dhe të përzgjedhjes, bursën e siguruar nga AADF, eksperiencës në SH.B.A dhe periudhën e kthimit pas, jeni i/e ftuar të merrni pjesë në takimin informues që do të organizohet me dt. 22 Maj, ora 17:00-18:00, tek Kastrati Hotel & Tower (ish-Sheraton), Salla Illyria 2, Tirane.

Thirrja per aplikime do te qendroje e hapur deri me 31 Maj 2018. Më shume informacion për komponentin e praktikës profesionale mund të gjeni në faqen zyrtare mip.aadf.org.

Ju lutem konfirmoni prezencën tuaj deri me dt. 21 Maj, tek [email protected].