Home / Njoftime dhe Aktivitete / SHKOLLA VERORE EUROPIANE

SHKOLLA VERORE EUROPIANE

LOGO-KUVENDI-MADHE

26-30 Shtator 2016                                                             

 

Vendi: Kryesia e Kuvendit

Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, pranë Kuvendit të Shqipërisë, në partneritet me Rrjetin e Informacionit të Bashkimit Europian dhe Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) do të organizojnë raundin e parë të Shkollës Verore Evropiane, e cila do të zhvillohet në datat 26-30 Shtator 2016 në Tiranë.

Shkolla Verore synon të identifikojë aktorët e mundshëm të Ekipit Negociator për anëtarësimin e Shqipërisë në BE, si dhe të krijojë një grup ekspertësh me njohuri të thella mbi procesin e vendim-marrjes dhe anëtarësimit në BE, përmirësimin e koordinimit ndër-institucional në nivel kombëtar, si dhe krijimin e rrjeteve efektive të bashkëpunimit.

Krahas ofrimit të një kuadri të plotë teorik, shkolla verore synon gjithashtu të ndihmojë pjesëmarrësit në përmirësimin e aftësive të tyre negociuese me anë të metodave praktike për negociata efektive. Leksionet do të mbahen nga profesorë nga Kolegji i Europës (Bruges), ekspertë të nivelit të lartë kombëtar dhe ndërkombëtar për Integrimin Europian dhe procesin e zgjerimit, si dhe nga Z. Pierre Mirel, ish-Drejtor për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Zgjerimit (KE).

Gjithashtu, shkolla verore do të përfshijë seanca me përfaqësues të ftuar nga Kuvendi i Shqipërisë, Qeveria, si dhe Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri, të cilët do të diskutojnë më pjesëmarrësit mbi procesin e Integrimit Europian të Shqipërisë.

 

Programi përfshin katër module kryesore:

 

Moduli 1: Situata aktuale dhe kuadri institucional i Integrimit Europian në Shqipëri;

Moduli 2: Negociatat: Strategjitë dhe negociimi;

Moduli 3: Hapat dhe fazat drejt negociatave;

Moduli 4: Komunikimi në publik i procesit të Integrimit Europian.

Gjatë shkollës verore do të përdoren një shumëllojshmëri e metodave të mësimdhënies dhe të trajnimit si: leksione, prezantime praktike, seminare, diskutime ndërvepruese dhe vizita në strukturat e Integrimit Europian. Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian do të ofrojë një praktikë pune për një numër të kufizuar pjesëmarrësish. Të gjithë pjesëmarrësit do të marrin një certifikatë frekuentimi pas përfundimit të suksesshëm të kursit pesë-ditor.

Kush mund të aplikojë[1]?

 Nëpunës të administratës publike shqiptare (duke përfshirë edhe institucionet e pavarura) që punojnë në fushën e Integrimit Europian të cilët të synojë të angazhohen në procesin e negociatave;

  • Studiuesit e rinj dhe përfaqësues të organizatave jo-qeveritare, të cilët dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre në fushën e Integrimit Europian dhe synojnë të jenë të përfshirë në procesin e negociatave;
  • Gazetarë

 Regjistrimi:

Pjesëmarrësit e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV dhe një letër motivimi përmes postës elektronike në të dyja adresat e mëposhtme:

Afati i aplikimit është data 15 shtator

 Ka vetëm 35 vende në dispozicion! Aplikantët e suksesshëm do të njoftohen brenda një jave. Kjo shkollë verore NUK ka Pagesë për pjesëmarrje!

 

[1] Aplikantët duhet të kenë nivel të mirë të gjuhës angleze. Disa nga seancat do të zhvillohen vetëm në anglisht.