Home / Kurse dhe Trajnime / Sesioni 32 dhe 33 i Kongresit në Strasburg.

Sesioni 32 dhe 33 i Kongresit në Strasburg.

Call-2017_en-Bandeau_en-1

Afati i fundit: 10 Janar 2017.

E hapur për: Të rinjë,qytetarë të shteteve anëtare të  Këshillit Europian.

Bursa: Përfshin kostot e udhëtimit dhe jetesës.

 

Përshkrimi:

Kongresi i autoriteteve lokale dhe rajonale i Këshillit të Europës fton një pjesëmarrës për cdo shtet që është anëtar i Këshillit të Europës, në sesionet 32 dhe 33 të Kongresit në Strasburg.

Të rinjtë ftohen për t’u bërë pjesë dhe të jenë aktiv në sesionet 32 dhe 33, për të zhvilluar projektin bazë në vendin e tyre si pjesë e Kongresit  me iniciativë “Politikat e reja”.

Duke marrë parasysh mos angazhimin e dukshëm të të rinjve në  politike në vitet e fundit, Kongresi i autoriteteve lokale dhe rajonale i Këshillit të Europës  është duke i dhënë rëndësi të madhe kësaj cështje.  Puna e tyre në këto 5 vite ka nxjerr në pah se, ndryshe nga cfarë mendon populli, të rinjtë janë akoma të përfshirë për t’u bërë pjesë në problemet e shoqërisë. Megjithatë ata janë duke u përfshirë në mënyra të ndryshme, të cilat i bëjnë të ndihen të vecuar nga procesi politik. Si pjesë, e pjesëmarrjes së tyre në 2016 delegatë të rinjtë janë ftuar për herë të parë për të zhvilluar projektet e tyre në nivel lokal dhe rajonal.

 

 

Pjesmarrja:

 • Duhet të jeni të hapur, të përkushtuar dhe të motivuar për të zhvilluar dhe forcuar dialogje midis të rinjve dhe përfaqësuesve të zgjedhur në rangun lokal dhe rajonal.
 • Për të marrë pjesë duhet të jeni 16-30 vjec.
 • Duhet të jeni banor në një nga vëndet e Këshillit Europian për tëpaktën 5 vite dhe të jetoni në vendin të cilin do të përfaqsoni gjatë kohëzgjatjes së pjesmarrjes suaj.
 • Duhet të jeni pjestarë i një prej këshillve të të rinjve, parlamentit, këshilltar,kuvendit ekzekutiv ,përfaqsues i një organizate OJF ose një strukuture rinore në vendin ku banoni në nivel rajonal ose lokal.
 • Duhet të jeni të motivuar dhe në dispozicion për të qenë aktiv në këtë aktivitet duke përfshirë dhe përgatitjen e projekteve bazë .
 • Të jeni te interesuar per t’u bërë pjesë aktive në krijimin e politikave për nivelet rajonale dhe lokale.
 • Të beni të mundur që informacionin e marrë në këto sesione ta shumfishoni gjatë kohës kur të jeni kthyer në vendin tuaj.
 • Duhet të flisni anglishte të pastër (rrjedhshëm) por interpretimi do të zhvillohet dhe në këto gjuhë: Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht, Italisht, Rusisht dhe Turqisht.

Bursa:

 • Delegatët e rinj i kanë të mbuluara të gjitha kostot e udhëtimit dhe të jetesës nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale në bazë të rregullave të vendosura nga Këshilli Europian.
 • Akomodimi do të mundësohet nga organizatorët, me dhoma teke ose dhoma të cilat do t’i ndani me dikë tjetër sipas mundësive të disponueshme.
 • Organizatorët nuk do të mund t’i mbulojnë kostot e akomodimit në një vend tjetër ndryshe nga ai që kanë caktuar.

 

Si të aplikoni?

Ata që kanë dëshirë të aplikojnë për të marrë pjesë në Kongresin e sesioneve 32 dhe 33 duhet të plotësojnë me cdo kusht  aplikimin online që e gjeni në këtë link.(http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Congress_call_2017.aspx)

Pjesëmarrja në një sesion të vetëm nuk është e mundur.

Aplikantët duhet të kenë të regjistruar një video 30 sekonda në You Tube, për të suportuar aplikimin e tyre.

Për më shumë informacione vizitoni faqen më poshtë.

http://www.coe.int/t/congress/files/topics/youth/call-2017_en.asp