Home / Njoftime dhe Aktivitete / Seminari kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”

Seminari kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve” që do të mbahet ditën e enjte, më datë 24 Maj 2018, ora 09:30, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës (salla Silvano Pedrollo).

Objektivat kryesore të Seminarit HERE përfshijnë:

  • Zbatimin e kërkesave të LAL për rolin e studentëve në IAL-të;
  • Rritjen e angazhimit të studentëve në strukturat vendimarrëse të IAL dhe të sistemit të AL;
  • Diskutimin për organizimin e sondazhit kombëtar të studentëve;
  • Shkëmbimin e mendimeve, ideve dhe përvojave lidhur me zbatimin e mekanizmave formalë dhe informalë të angazhimit të studentëve;
  • Diskutimin mbi zhvillimin e një kulture institucionale të përfshirjes së studentëve
  • Diskutimin mbi rolin e studentëve në sigurimin e cilësisë në IAL-të;
  • Paraqitjen e praktikave të mira dhe konkrete evropiane për angazhimin e studenteve dhe të shoqatave të tyre;
  • Diskutimin e disa rezultateteve të pyetësorit për përfaqesuesit në senat në IAL-të publike;
  • Dhënien e rekomandimeve për përmirësime të mëtejshme në rritjen e rolit të studentëve në IAL-të.